erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
31035
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31035
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoevetje met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken met overstekende dakrand op houten modillons, gegroepeerd rondom een onverhard rechthoekig erf. Boerenhuis eertijds opgesplitst in twee woningen; achterliggend moestuintje beschut door doornhaag. Onverharde erfoprit doorheen weiland.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van vier traveeën volgens spiegelbeeldschema van twee enkelhuizen, onder zadeldak (golfplaten ter vervanging van de oorspronkelijke strobedekking) met twee wolfseinden, uit de 18de eeuw . Stijl- en regelwerk met lemen vullingen; bestrijking met cement daterend uit de 20ste eeuw. Twee houten bolkozijnen met ankerbalk en luiken. Twee rechthoekige kozijndeuren.

Ten zuidwesten van het erf, stal (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Verankerde donkere baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen. Laadzolder.

Ten westen, kleiner stalgebouw (nok parallel aan het boerenhuis). Ten zuiden, dwarsschuur (nok loodrecht op het boerenhuis, golfplaten) uit het vierde kwart van de 18de eeuw - eerste kwart van de 19de eeuw (?). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen voeting. Uit het dak stekende rechthoekige schuurpoort met accoladeboogdeurtje. Versteende achtergevel. Linker zijpuntgevel met behouden strobeschieting in de top, en recenter laag aanbouwsel.

Interieur: kopbalkgebint van vier traveeën met geschoorde nokstijlen. Ten noordoosten, voormalige hopast (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw; fungeert thans als stal. Verankerde donkere baksteenbouw.

Opgetekend in juni 1983 en inmiddels gesloopt.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31035 (Geraadpleegd op )