erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 31068   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31068

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve met losse, lage bestanddelen van verankerde donkerrode baksteen, gegroepeerd rondom een licht verhard erf gedomineerd door de grote dwarsschuur ten noordwesten. De resten van een boomgaard, een omzomende doornhaag en een drenkplaats situeren zich respectievelijk ten westen, zuidwesten en noordoosten. Het huidige boerenhuis, dat volgens de bewoners dateert uit 1913, ligt aan de straat. Erachter bevindt zich een met bakstenen verharde kleine koer waarop de oude boerenwoning - heden dienstgebouw - uitziet.

Voormalig boerenhuis: zeven traveeën onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, blauwgeglazuurde Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. Grosso modo heeft het huis een 19de-eeuws uitzicht. Het interessante houtwerk bestaande uit zware kozijnconstructies voor de muuropeningen links in de erfgevel, verwijst echter naar een oudere kern vermoedelijk uit de 17de eeuw: een bolkozijn met kleine roedeverdeling, een tweeledige kozijnconstructie met smal venster gekoppeld aan een deur waarvan de bovendorpel een accoladebogige uitsnijding heeft. De linker zijpuntgevel is afgewerkt met muurvlechtingen; laag aanbouwsel onder lessenaarsdak met Vlaamse pannen. Rechts, een haaks aanleunende stalvleugel van vier traveeën onder overstekend zadeldak (cementpannen), uit het laatste kwart van de 18de eeuw-eerste kwart van de 19de eeuw (?). Rechthoekige staldeuren, onder meer met kozijnconstructie.

Huidige boerenwoning van 1913: dubbelhuis van vijf traveeën onder geknikt zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, blauwgeglazuurde Vlaamse pannen) met kort overstekende dakrand en twee dakkapellen. Aflijnende tandlijst. Getoogde muuropeningen onder strekse latei. Kruisramen met grote roedeverdeling. Licht verdiepte, rechthoekige kozijndeur met tweedelig bovenlicht. Soortgelijke achtergevel. Zijgevels: rechthoekig kozijnvenster op de zolderverdieping.

Grote dwarsschuur onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, gedateerd 1890 door middel van uitstekende baksteenkoppen opgenomen in versierde dito omlijsting. Ordonnantie: schuur + aardappel- en kafkelder onder de tasruimte rechts + wagenhuis. Rechthoekige schuurpoort. Wagenhuis met rechthoekige opening onder houten balk; houten hek. Zijpuntgevels met aan elkaar gekoppelde kleine, rechthoekige uilengaten in de top; links, een bijkomend beglaasd mijterboognisje in vlakke omlijsting van baksteen boven het vermeld jaartal. Recentere aanbouwsels tegen de erf- en linker zijgevel. Gebint van zeven traveeën: vereenvoudigd schaargebint zonder trekbalk, rustend op verticale muurbalken met bakstenen sokkel.

Ten noordwesten: voormalige lage en lange hopast uit de 19de eeuw, heden stal (nokrichting parallel aan het boerenhuis).

Opgetekend in juli 1983, en inmiddels gesloopt voormalig boerenhuis.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31068 (Geraadpleegd op 22-01-2021)