erfgoedobject

Landhuis Zweerdhof met kapel

bouwkundig element
ID
31132
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31132

Juridische gevolgen

Beschrijving

Landhuis 'Zweerdhof' (nummer 28-30) daterend van 1922 met omgevende grastuin, middenin een veld met haag aan de straatzijde. Erachter situeert zich een lage stal- en schuurvleugel onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het hoofdgebouw), uit de 19de eeuw (?). Ten noordwesten ligt een voormalige kleine hopast uit het laatste kwart van de 19de eeuw, heden een woonhuis (nummer 30 a). Ten zuidoosten bevindt zich een wegkapel (1922) met daarachter een promenade onder leirozelaars tot aan het landhuis.

Neogotische kapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Montligeon, beschaduwd door twee linden; ruitvormige plavei met inscriptie 'Ecce diva sanctissimi genetrix', voor het arduinen deurbordes. Een beuk van drie traveeën met driezijdige sluiting, onder leien zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat) met houten lantaarn onder een ingesnoerde leien spits. Rode baksteenbouw met parement van Euvillesteen (?). Verankerde tuitgevel met kruisbekroning; hoeksteunberen met versnijdingen. Driehoekige oculus in de geveltop. Beglaasde kapeldeur verdiept in geblokte spitsboogomlijsting; twee gevelstenen respectievelijk met inscriptie 'Tot gedachtenis van onzen diepbetreurden zoon Leon Lebbe † december 1919' (links) en 'Gij allen die hem gekend en bemind hebt, bidt God tot lafenis zijner ziele. Lebbe-Dufaux. Mei 1922' (rechts). Overige gevels: steunberen en spitsboogvensters. Rechter zijgevel: spitsboogvenster vervangen door korfboogdeurtje waarboven een driehoekige oculus. Roos- en blauwbeschilderd interieur met houten spitstongewelf; neogotisch altaar van hout.

Landhuis, oorspronkelijk een 'Engelse' hopast vermoedelijk daterend van 1905 volgens het jaartal van de behouden gevelsteen met inscriptie 'Lebbe-Dufaux', onder een venster links. Later werd deze verbouwd en uitgebreid tot het huidige buitenverblijf (nummer 28; links) met een geïntegreerde conciërgewoning die ook fungeert als boerenhuis (nummer 30; rechts), gedateerd en gesigneerd 'Mei 1922. Carpentier. Bouwmeester' door de gevelsteen boven de poort. Links en rechts boven deze poort bevinden zich muurankers in de vorm van de initialen L.D. (Lebbe-Dufaux). Dubbelhuis van vijf brede traveeën en één à twee bouwlagen onder een complex schilddak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten schoorstukken. Roosbeschilderde baksteenbouw; witbeschilderd vakwerk met bakstenen vullingen van de twee risalieten links en rechts van de beglaasde rondboogpoort, verwijzend naar de bouwtrant van de Normandische landhuizen. Linker risaliet: Sint-Antoniusbeeld op hoekconsole onder leien baldakijn, rechts op de bovenverdieping.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis Zweerdhof met kapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31132 (Geraadpleegd op )