erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
31151
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31151

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Langgestrekte lage hoeve (nokrichting loodrecht op de straat) van baksteen, ten noordwesten van een verhard erf. Erachter bevindt zich een voormalige hopast (?). Een drenkplaats en boomgaard liggen respectievelijk ten noorden en oosten. Afzomende doornhaag ten noordoosten aan de straatzijde. Geasfalteerde erfoprit.

Volgens twee gevelstenen van de rechter zijgevel respectievelijk met jaartal 1810 links en 1924 rechts gaat het om een heropgebouwde hoeve. Deze dateert van 1923 ter vervanging van een afgebrand (volgens de bewoners) ouder geheel van 1810. Streekeigen hoevetype met ordonnantie: koestal (oorspronkelijk) van zes traveeën + boerenhuis van zeven traveeën, onder meer twee opkamertraveeën rechts + paardenstal (oorspronkelijk) van twee traveeën + dwarsschuur. Er zijn echter ook afwijkingen van het traditionele langgestrekte hoevetype: de centrale plaats en de accentuering door middel van een risaliet (drie traveeën) uitlopend op een puntgevel, van de boerenwoning. Markante bedaking, zie het onderbroken zadeldak met trapsgewijs opklimmende nok ter benadrukking van de ordonnantie; overstekende dakrand op houten modillons en met bijkomende schoorstukken voor boerenhuis, paardenstal en schuur; dakvensters (laadluiken) ter hoogte van de stallen. Boerenwoning: gecementeerde plint met twee rechthoekige kelderopeningen onder de opkamer. De puntgevel is afgelijnd met een getrapt baksteenfries; een oculus met vogelmotieven en onduidelijke inscriptie (spreuk ?) is te zien in de top. Getoogde muuropeningen met witbeschilderde, strekse lateien. Twee dichtgemetselde staldeuren links en - schuurpoort. De rechter zijpuntgevel vertoont een radvormig uilengat in de top. Links en rechts, lage aanbouwsels.

Voormalige hopast (?) onder overstekend zadeldak (nokrichting parallel aan de dwarsschuur, mechanische pannen) op houten modillons. Verankerde baksteenbouw.

Zuidoostelijke erfzijde: nieuwe betonnen loods.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31151 (Geraadpleegd op )