erfgoedobject

Hopmagazijn

bouwkundig element
ID
31163
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31163

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hopmagazijn
    Deze vaststelling is geldig sinds 20-09-2010

Beschrijving

Hopmagazijn gelegen ten zuiden van het station, naar verluidt daterend van 1911. Erin opgenomen woningen en kantoren waarboven de hopzolder; asten met een capaciteit van vier ton hop (zwavelen + persen), ondergebracht in de dwarse zijvleugels. Rechts, aanpalende conciërgewoning (nr. 7).

Gebouw van twee bouwlagen; middenvleugel van zeven traveeën onder geknikt zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse en mechanische pannen), tussen twee dwarse hoekvleugels onder dito bedaking met gek. Lichtgroen beschilderde verankerde baksteenbouw; donkergroene plint en strekse lateien van de getoogde muuropeningen. IJzeren roedenverdeling, ook voor de bovenlichten van de drie middenste poorten. Kleine dakkapellen alternerend met ophaaldeuren voorzien van windkast, ook aanwezig boven de grote poorten in de geknikte puntgevels van de dwarse vleugels. Deels begroende lage conciërgewoning van twee traveeën, in aansluitende bouwtrant.

Opgetekend in juni 1983, conciërgewoning (nr. 7) sindsdien voorzien van nieuw bakstenen gevelparement.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hopmagazijn [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31163 (Geraadpleegd op 14-06-2021)