erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 31180   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31180

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve uit de 19de eeuw met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken rondom een erf zonder specifieke vorm. Boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, met een gekasseide brede stoep uitlopend op een siertuin in plaats van de vroegere vaalt vóór het stalgedeelte. Een bijkomend geplaveid stoepje is afgezet met een gietijzeren hek vóór het woongedeelte. Ten zuiden bevindt zich een drenkplaats. Verharde erfoprit tussen recent aangeplante bomen; aan de straat, twee vierkante hekpijlers van baksteen.

Ten noordwesten: boerenhuis met zes staltraveeën links + zes traveeën + twee opkamertraveeën rechts, onder een doorlopend zadeldak (nokrichting parallel aan de straat; blauwe Vlaamse pannen, mechanische pannen voor de stal) met drie dakkapellen en overstekende dakrand op houten modillons. Het jaartal 1800 staat in kerfsneetechniek op de houten tussendorpel van de voordeur. Verankerde donkerrode baksteenbouw. Rechthoekige muuropeningen onder strekse lateien; behouden kozijnconstructies. Woongedeelte: twee kruis-, en vier kloosterkozijnen onder meer twee bij de opkamer met bewaarde roedeverdeling; schuiframen; vermoedelijk recentere luiken. Kozijndeur met tweedelig bovenlicht. Stal: kozijndeuren licht verdiept in hoge, rechthoekige omlijsting. Achtergevel: links, getoogde kelderopening onder de twee rechthoekige opkamervensters met beluikt kloosterkozijn. Rechter zijpuntgevel: twee kelderopeningen met getralied, rechthoekig kozijn licht verdiept in getoogde omlijsting; verlaagd kloosterkozijn met beluikt benedenvak, op de zolderverdieping.

Achter het boerenhuis, bakstenen nutsgebouw (nokrichting parallel aan het boerenhuis). Was dit oorspronkelijk de 'zomerkeuken' ?

Ten oosten aan de erfoprit: dwarsschuur onder zadeldak (nokrichting parallel aan het boerenhuis, stro, golfplaten) met overstekende dakrand op houten modillons. Het jaartal 1857 is in lichtere bakstenen opgenomen in het metselverband van de zuidelijke zijgevel. Grosso modo versteende lange wanden, oorspronkelijk van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting, te zien aan het behouden gedeelte tussen de twee rechthoekige schuurpoorten in de oostelijke wand. Verankerde bakstenen zijgevels met radvormig uilengat in de top.

Ten noorden: lange bakstenen hopast met bakhuis (nokrichting parallel aan het boerenhuis, Vlaamse pannen).

Ten westen: recentere loods.

Ten noordoosten: nieuwe grote stal.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31180 (Geraadpleegd op 30-09-2020)