erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
31201
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31201

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse, lage bestanddelen onder pannen zadeldaken rondom een verhard erf met gekasseide en bakstenen stoepen. Een centraal grasplein deels afgezoomd met populieren vervangt onder meer de voormalige vaalt. Ten oosten bevinden zich resten van een boomgaard rechts van de erfoprit.

Ten noordwesten van het erf: boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type als gevolg van normale uitbreidingen; 19de-eeuws uitzicht. Zes staltraveeën links + vijf traveeën + twee opkamertraveeën rechts onder een doorlopend zadeldak onderbroken door een gecementeerd aandak tussen de zesde en zevende travee en met overstekende dakrand op houten modillons; hanggoot. Vermeld aandak en de bouwnaden respectievelijk ter hoogte van eerstgenoemde en van de opkamer, wijzen wellicht op een oudere 18de-eeuwse (?) kern van de vier tussenliggende traveeën. Getoogde muuropeningen onder strekse latei; beluikte vensters met grote roedeverdeling en deur met tweedelig bovenlicht, in het woongedeelte. Soortgelijke achtergevel; twee dichtgemetselde, rondbogige voederopeningen in de stalgevel.

Ten oosten: bakstenen dwarsschuur onder overstekend zadeldak (nokrichting loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Ten zuiden: wagenhuis met middenbeuk en twee lagere zijbeuken respectievelijk onder zadeldak en aanleunende lessenaarsdaken (nokrichting parallel aan het boerenhuis, Vlaamse pannen), uit het laatste kwart van de 18de-eerste kwart van de 19de eeuw (?). Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting; versteende linker zijbeuk.

Ten westen: voormalige hopast onder zadeldak (nokrichting parallel aan het boerenhuis, mechanische pannen) met behouden gek, uit de 19de eeuw. Laag bakstenen gebouw met muurankers ter hoogte van de droogvloer.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31201 (Geraadpleegd op )