Hoeve Abelehof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Poperinge
Straat Sint-Sixtusstraat
Locatie Sint-Sixtusstraat 89, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Abelehof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Abelehof met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 26-01-1987.

omvat de bescherming als monument Hoeve Abelehof: wegkapel en boerenhuis
gelegen te Sint-Sixtusstraat 89 (Poperinge)

Deze bescherming is geldig sinds 26-01-1987.

Beschrijving

Nr. 89. Z.g. "Abelehof.. Hoeve met boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type, voorzien van omlopende bakstenen stoep, ten N.O. van een begraasd erf.

Ten W., dwarsschuurtje van stijl- en regelwerk met lemen vullingen en horizontale plankenbeschieting; afgebrand in mei 1983. Ten Z., nieuwe loods. Gesloopte hopast en paardestal, voorheen gelegen achter het boerenhuis. Onverharde erfoprit met kapel bij het kruispunt met de Groeningestraat.

Bakstenen, rechth. wegkapel onder zadeldak (n straat, mechanische pannen). Verankerd tuitgeveltje met muurvlechtingen, bekronend ijzeren kruis, en ruitvormige gevelsteen met inscriptie "Wees gegroet Maria B.V.O. Gedachtenisse van I.B. Malbrancke ende R.C. Butstraen zijn huysvrouw 1821". Rechth. kapeldeur onder rollaag; kozijndeur met getralied bovenvak.

Laag boerenhuis met zeven staltrav. l. + vier trav. + een opkamertrav. r. onder doorlopend zadeldak (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons; inscriptie "Daete 1800" op houten deurbovendorpel r., en jaarsteen 1800 in de r. zijgevel. Gecementeerd en wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte, bakstenen voeting met getrapt bovengedeelte; uitstekende ankerbalken; bijkomende horizontale plankenbeschieting voor het stalgedeelte. Rechth. muuropeningen. Interessante raamconstructies r.: drie houten kloosterkozijnen met ankerbalk, beluikte benedenvakken o.m. vouwluiken ter hoogte van de deurpenanten, en deels behouden diefijzers resp. aan de buiten- en binnenzijde van de beneden- en bovenvakken; verdwenen roedenverdeling. Kozijndeuren, o.m. r. met vermelde inscriptie. Achtergevel: vijf trav. l. in verankerde baksteenbouw + twee trav. o.m. een opkamertrav. r., en de stal in vakwerkbouw cf. de erfgevel. Twee rechth. kelderopeningen met houten spijlen, onder de opkamer. L. gedeelte met rechth. vensters onder rol- en platte laag getypeerd door het afwisselend gebruik van donkere bakstenen; houten kloosterkozijnen met houten spijlen of diefijzers, beluikt benedenvak, en deels behouden kleine roedenverdeling. Verankerde, bakstenen zijpuntgevels; r. met plint van donkere baksteen, rechth. kelderopening, en twee zoldervensters met soortgelijke kenmerken als vermelde vensters van de achtergevel.

Interieur: behouden open haard versierd met faïencetegels voorzien van leeuwmotief.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Sixtusstraat

Sint-Sixtusstraat (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.