erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 31227   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31227

Beschrijving

Nr. 93. Hoeve met losse bestanddelen van één bouwl. onder zadeldaken rondom een grotendeels onverhard erf. Bakstenen stoepen, deels bewaard rondom de hoevegebouwen. Laag ommuurde (recent) vaalt voor het boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type met stal l. Lange, deels verharde erfoprit o.m. tussen hopvelden.

Ten N.W. van het erf, boerenhuis met drie staltrav. l. + vier trav. + een opkamertrav. r., onder onderbroken en deels mank zadeldak (golfplaten, stro) met overstekende dakrand op houten modillons; jaartal 1838 in lichtere bakstenen opgenomen in het metselverband van de behouden r. zijpuntgevel; echter voorts vernieuwd bakstenen gevelparement (XXa?). Erfgevel vermoedelijk met behouden ordonnantie: rechth. kelderopening r. onder de opkamer, licht getoogde muuropeningen, en laadzolder l. boven de deur; recentere stalvensters. L. zijgevel: oudere muurpartij onder de recent vernieuwde top. Behouden r. zijpuntgevel: plint van oudere (?) bakstenen met twee getraliede rechth. kelderopenmgen voorzien van natuurstenen boven- en onderdorpel; rechth. opkamer- en zoldervenster met oorspronkelijk beluikte kozijnen, o.m. getralied bolkozijn (opkamer), onder strekse latei van gele bakstenen.

Ten Z.O., aan elkaar palend en resp. van r. naar l.: stal, voormalige hopast en bakhuis (n gr.m. // boerenhuis, Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw, behalve het bakhuis met resten van stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen.

Ten Z.W. in het verlengde van het boerenhuis, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten) met overstekende dakrand op houten modillons. Verankerde baksteenbouw; uitgezonderd het middengedeelte van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting. Nieuwe, grote stal tegen de erfgevel.

Ten W., nieuwe loodsen.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31227 (Geraadpleegd op 31-03-2020)