erfgoedobject

Herenhuis De Ster

bouwkundig element
ID
31237
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31237

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis horend bij de voormalige brouwerij Devos, genaamd 'De Ster'. Het achterliggende brouwerijcomplex is heden deels gesloopt en omgebouwd tot meubelzaak. Het onbewoond herenhuis fungeert als opslagplaats. Het straatniveau is verhoogd.

Resterende verwijzing naar de vroegere vestiging van drie brouwerijen op de oostelijke zijde van de Veurnestraat: Vandenberghe (links van nummer 67), 'De Ster' (nummer 67) en Parret (ter hoogte van nummer 49). Deze waren in werking tot circa 1945, behalve de brouwerij Vandenberghe tot circa 1918. De brouwerijen hadden een 'functionele' ligging aan de Poperingevaart (achter de oostelijke straatzijde) met betrekking tot de watervoorziening voor het brouwen.

Heden alleenstaand herenhuis door het slopen van de aanpalende huizen, onder meer in het begin van de jaren 1970 van het links aanpalend brouwershuis Vandenberghe met de achterliggende brouwerij. De kolossale pilaster links van de gevel van nummer 67 is een overblijfsel van de bakstenen pilastergevel uit de tweede helft van de 18de eeuw. De ontstane ruimte wordt heden ingenomen door een parkeerplaats voor het warenhuis ondergebracht in het voormalige bedrijfsgebouw (opslagplaats) uit de jaren 1940.

Dubbelhuis met twee bouwlagen van respectievelijk vijf traveeën, onder meer een dubbele poorttravee (eerste bouwlaag) en zes traveeën (tweede bouwlaag) onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Een fraaie jaarsteen 1767 met voorstelling van ster (benaming), tonnen en roervorken is ingewerkt in de gevel. Verankerde (eerste bouwlaag) donkere baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor de architectonische versieringen; recentere gecementeerde plint met schijnvoegen. Horizontaal gelede lijstgevel met een markante puilijst, gebogen boven de koetspoort, en hoofdgestel met gelede architraaf en geprofileerde kroonlijst. Anderzijds zijn er hoekbanden van gele baksteen, en panelen op de borstwering die respectievelijk aansluiten bij de lekdrempel van de bovenvensters en bij de puilijst. De rechthoekige benedenvensters zijn licht verdiept in een getoogde omlijsting met recentere arduinen onderdorpel; 19de-eeuwse kozijnen met luiken. De getoogde bovenvensters hebben een omlijsting van gele bakstenen; T-ramen (eerste kwart van de 20ste eeuw?). De rechthoekige poort is verdiept in een korfboogomlijsting met een later gecementeerde boog; behouden houtwerk met panelen, en een deurtje in de rechter poorthelft. Verankerde zijpuntgevels met getoogde zoldervensters. Recent werden deze gevels deels witbeschilderd en rechts van een bijkomend opschrift voorzien. Aangepaste achtergevel. Links bevindt zich een onderkelderd aanbouwsel (keuken) van één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nokrichting loodrecht op het hoofdgebouw, Vlaamse pannen). Het jaartal 1769 komt volgens de voormalige eigenaar voor op een uitgebroken, echter ter plaatse bewaarde gevelsteen; aangepaste koergevel; gesloten, witbeschilderde achtergevel; aandaken met muurvlechtingen.

Interieur met behouden salon links op de begane grond: beschilderd stucplafond met bloem- en bladruikers, ook aansluitende versiering voor houten schoorsteenmantel en deurstuk.

Interieur van de huidige verkoopzaal: nog herkenbare mouterij met bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken (19de eeuw).

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis De Ster [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31237 (Geraadpleegd op 14-06-2021)