Herenhuis De Ster

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Poperinge
Straat Veurnestraat
Locatie Veurnestraat 67, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis bij brouwerij Devos

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Herenhuis De Ster

Deze bescherming is geldig sinds 26-01-1987.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Nr. 67. Herenhuis horend bij de voormalige brouwerij Devos, z.g. "De Ster". Achterliggend brouwerijcomplex thans deels gesloopt en omgebouwd tot meubelzaak. Onbewoond herenhuis fungerend als opslagplaats; verhoogd straatniveau.

Resterende verwijzing naar de vroegere vestiging van drie brouwerijen op de O.-zijde van de Veurnestraat: Vandenberghe (l. van nr. 67), "De Ster" (nr. 67) en Parret (ter hoogte van nr. 49); in werking tot ca. 1945, behalve de brouwerij Vandenberghe tot ca. 1918. "Functionele" ligging aan de Poperingevaart (achter O.-straatzijde) m.b.t. watervoorziening voor het brouwen.

Thans alleenstaand herenhuis tengevolge het slopen van aanpalende huizen, o.m. in het begin van de jaren 1970 van het l. aanpalend brouwershuis Vandenberghe met de achterliggende brouwerij; kolossale pilaster l. van de gevel nr. 67, als overblijfsel van de bakstenen pilastergevel uit XVIII B. Ontstane ruimte thans ingenomen door parkeerplaats voor warenhuis on de rgebracht in voormalig bedrijfsgebouw (opslagplaats) uit de jaren 1940

Dubbelhuis met twee bouwl. van resp. vijf trav. o.m. een dubbele poorttrav. (eerste bouwl.) en zes trav. (tweede bouwl.) onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen); fraaie jaarsteen 1767 met voorstelling van ster (benaming), tonnen en roervorken. Verankerde (eerste bouwl.) donkere baksteenbouw met gebruik van gele bakstenen voor de architectonische versieringen; recentere gecementeerde plint met schijnvoegen. Horizontaal gelede lijstgevel met markante puilijst, gebogen boven de koetspoort, en hoofdgestel met gelede architraaf en geprofileerde kroonlijst; anderzijds, hoekbanden van gele baksteen, en panelen op de borstwering resp. aansluitend bij de lekdrempel van de bovenvensters en bij de puilijst. Rechth. benedenvensters licht verdiept in getoogde omlijsting met recentere arduinen onderdorpel; XIX-kozijnen met luiken. Getoogde bovenvensters in omlijsting van gele bakstenen; T-ramen (XXa ?). Rechth. poort verdiept in korfboogomlijsting met later gecementeerde boo"; behouden houtwerk met panelen, en deurtje in de r. poorthelft. Verankerde zijpuntgevels met getoogde zoldervensters; recent deels witbeschilderd en met bijkomend opschrift r. Aangepaste achtergevel. L., onderkelderd aanbouwsel (keuken) van één bouwl. onder geknikt zadeldak (n hoofdgebouw, Vlaamse pannen); 1769, jaartal vlg. voormalige eigenaar voorkomend op uitgebroken, echter ter plaatse bewaarde gevelsteen; aangepaste koergevel; gesloten, witbeschilderde achtergevel; aandaken met muurvlechtingen.

Interieur met behouden salon l. op de begane grond: beschilderd stucplafond met bloem- en bladruikers, ook aansluitende versiering voor houten schoorsteenmantel en deurstuk.

Interieur van de huidige verkoopzaal: nog herkenbare mouterij met bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken (XIX).

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veurnestraat

Veurnestraat (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.