erfgoedobject

Stedelijke Muziekacademie en Stadsbibliotheek

bouwkundig element
ID: 31252   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31252

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nr. 2-6 / Duinkerkestraat 22 / Sint-Annastraat 15. Voormalig St.-Michielsgesticht, sinds 1970 Stedelijke Muziekacademie, en Stadsbibliotheek.

Gebouwencomplex met hoofdvleugel aan de Werf (nr. 4-6), aansluitend bij twee zijvleugels resp. uitgevend in de Duinkerkestraat (Werf nr. 2/ Duinkerkestraat nr. 22) en de Sint-Annastraat (nr. 15).

Oorspronkelijk caritatieve installing teruggaand op een in 1754 gesticht tehuis voor weesmeisjes onder de initiële impuls van kanunnik Proventier (cf. ook Sint-Annaplein). 1765: bouw van het St.-Michielsgesticht - oudste gedeelte hoofdvleugel - als huisvesting voor wezen, echter ook voorzieningen m.b.t. zondagsonderwijs en kantonderricht. Franse Revolutie: het gesticht fungeert resp. als hospitaal en kazerne. 1828: de in schulden verkerende stichting wordt overgemaakt aan de Burgerlijke Godshuizen. Vanaf 1851, ook bejaardentehuis voor vrouwen aanvankelijk afkomstig uit het "Maison de Charité" in de Veurnestraat (cf. aldaar nr. 55). Ca. 1900: uitbreiding met een r.aanpalend, later omgebouwd hopmagazijn en een l. aanleunende herberg op de hoek bij de Duinkerkestraat (Werf nr. 2 / Duinkerkestraat nr. 22), beide schenkingen van burgemeester F. Berten. 1903: bouw van neogotische kapel in de achterliggende tuin, met aansluitende lage vleugel z.g. "Elisabethkwartier" en soldatenhospitaal tijdens W.O. I.

Kapel, gedeelte van het "Elisabethkwartier" en laag nutsgebouw aan de Sint-Annastraat, onlangs gesloopt omwille van een nieuw cultureel centrum.

Nr. 4-6. Hoofdvleugel van tweeëndertig trav. en twee bouwl. onder geknikt - behalve de drie l. trav.- zadeldak (n // straat, pannen). Oudste gedeelte van 1765 vlg. bouwnaden en bedaking vermoedelijk vijfentwintig trav. tellend, later verlengd met vier trav. r. en drie trav. l. in aansluitende bouwtrant. Resulterende brede lijstgevel van verankerde donkerrode baksteen getypeerd door het gebruik van gele bakstenen voor de muuropeningen op de begane grond. Classicistische inslag cf. de drie ordonnerende kolossale pilasters met ingediepte voegen, herhaald in gele baksteen als omlijsting onder bekronend driehoekig fronton met beeldnisje voor een resp. getoogde en rondbogige deur met hanekam.Getoogde vensters onder strekse latei o.m. van gele baksteen en met bijkomende sluitsteen op de begane grond uitgezonderd de drie vensters r.; betegelde afzaten. R., korfbogige koetspoort in omlijsting van gele bakstenen. Blijkbaar gr.m. vernieuwd venster- en deurhoutwerk naar XVIII-patroon cf. kruisramen met kleine roeden. Houten gootlijst op consoles.

Vlakker gehouden achtergevel. Mogelijk behouden laat-XVIII-houtwerk voor twee deuren.

Interieur: twee- en éénbeukige kelder, met bakstenen kruisgewelven en dito bevloering. Z.g. "Kapittelzaaltje" met gemarmerde houten schouw waarvan de wangen bezet met geglazuurde siertegels. Zolder: dubbel schaargebint en nokgebint met geschoorde nokstijl.

Sint-Annastraat nr. 15. Schuin aanleunende korte zijvleugel in aansluitende bouwtrant, thans o.m. woning van de huisbewaarder. Aan tuinzijde, vier houten dakkapellen met puntgeveltje en leienbeschieting.

Nr. 2/ Duinkerkestraat nr. 22. Eertijds herberg z.g. "Duynkerke", ca. 1900 ingelijfd bij het St.-Michielsgesticht (cf. infra). Tijdens W.O. I nagenoeg totaal verwoest en nadien wederopgebouwd mogelijk gr.m. naar het vooroorlogse patroon. Vanaf 1953 tot 1974, bureel en vergaderlokaal van de Commissie voor Openbare Onderstand, thans secretariaat van de Stedelijke Muziekacademie.

Hoekgebouw van zes trav. + afgeschuinde hoek + zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Baksteenbouw op sokkel van (hergebruikte ?) Atrechtse zandsteen. Lijstgevel met inslag van de neorococostijl cf. getoogde vensters opgenomen in geriemde omlijsting van gele baksteen onder druiplijstje. Kruisramen met kleine roedenverdeling. Soortgelijk omlijst bovenlicht voor de deur met geblokte, gele bakstenen rechtstanden onder rechte tussendorpel van simili- of Euvillesteen. Aan Duinkerkestraatzijde, getoogde koetspoort opgenomen in omlijsting van simili- of Euvillesteen; arduinen schamppalen.

DEPOORTER C., COSSEY S., TILLIE W., De oorlog achter het front, Poperinge, 1987, p. 109.
TILLIE W., Historische gevels en gebouwen. Monumentenjaar 1975, Poperinge, 1975, p. 58-59.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

  • Is deel van
    Werf
    Werf (Poperinge)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Stedelijke Muziekacademie en Stadsbibliotheek [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31252 (Geraadpleegd op 23-05-2019)