erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 31258   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31258

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken rondom een met grint bedekt, grosso modo rechthoekig erf. Een mestvaalt bevindt zich vóór het stalgedeelte van het boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. De onverharde erfoprit vanaf de Westouterseweg is heden in onbruik. De huidige erftoegang situeert zich aan Keibilken, via een ijzeren hek tussen de afzomende populierenrij aan de zuidwestelijke erfzijde. Ten westen van het erf ligt een drenkplaats omringd met knotpopulieren. Ten noordwesten van het boerenhuis bevindt zich een omhaagde moestuin, en ten westen een kippenren met notelaar.

Ten noordoosten van het erf: boerenhuis met woongedeelte van zes traveeën links + stal rechts; onderbroken bedaking (mechanische pannen) met overstekende dakrand, bij het woongedeelte gebogen en deels mank als gevolg van een aanbouwsel tegen de achtergevel. De mogelijk oude 18de-eeuwse kern is echter sterk aangepast door onder meer vernieuwde gevelparementen.

Ten noordwesten: grosso modo versteende dwarsschuur (nokrichting loodrecht op het boerenhuis) uit de 19de eeuw (?); sporen van stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting.

Ten zuidoosten: voormalige hopast, heden een stal. Het jaartal 1770 is in kerfsneetechniek aangebracht op de houten deurbovendorpel.

 


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Elf knotbomen van zwarte populier bij hoeve

 • Is gerelateerd aan
  Gelegde weerhaag als erfafsluiting

 • Is deel van
  Westouterseweg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31258 (Geraadpleegd op 31-10-2020)