erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Blasius

bouwkundig element
ID: 31272   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31272

Juridische gevolgen

Beschrijving

* Parochiekerk St.-Blasius. Georiënteerd bedehuis midden omringend kerkhof, deels afgezet met trek, deels met cementen afsluiting.H. Blasius werd de patroonheilige n.a.v. de overbrenging van de relikwieën van l.g., uit het Heilig Land, door Lambertus van Krombeke, kruisvaarder.

Oorspronkelijk romaanse kerk (1134) cf. hergebruikte ijzerzandsteen, waarschijnlijk ter vervanging van een romaanse kapel. Thans, laat-gotische hallekerk: O.-gedeelte daterend uit begin XV; kruisingtoren uit XVI.

Tijdens de beeldenstorm werd het bedehuis gedeeltelijk vernield, nadien hersteld. Restauratie van de kerk in 1731 cf. jaartal op de torenhaan. Z.sacristie n.o.v. architect P. Croquison (Kortrijk) van 1874. Volledig hersteld in 1971-1977 n.o.v. architect S. Dejaegere (Marke).

Verankerde gele baksteenbouw. Hergebruikte ijzerzandsteen in de onderbouw van de W.-gevel, van Z.-zijbeuk en -transept, en van N.-zijbeuk, - transept en gedeeltelijk van -koor. Afdekking d.m.v. leien zadeldaken.

De plattegrond ontvouwt: een middenen twee zijbeuken van drie trav.; een transept met licht uitspringende transeptarmen van één trav.; een hoofdkoor van een brede rechte trav. + één rechte trav. en een driezijdige sluiting; twee zijkoren van een brede rechte trav. en een vlakke sluiting; een kruisingtoren; een Z.-en een N.-sacristie, l.g. Opgenomen in het N.-zijkoor.

Drie W.-tuitgevels met topstukken, aandaken en muurvlechtingen, onderling gescheiden door steunberen met versnijdingen. Omlopende sokkel. Brede geprofileerde spitsbogige vierlichten, o.m. centraal venster met vernienwde traceringen, op doorlopende afzaat en onder druiplijstje met gestrekte uiteinden. Centraal, geprofileerd tudorboogportaal onder druiplijstje; jaartallen 1726-1971 op de deurmakelaar, wijzen op de herstelling van de van 1726 daterende ingangspoort, in 1971.

Zijbeuken op omlopende sokkel; aflijnende kroonlijst met hielojief profiel. Steunberen met versnijdingen en spitsbogig casament ter hoogte van de spitsbogige drielichten met laatgotisch visblaasmotief op doorlopende afzaat; aflijnend druiplijstje. Dichtgemetseld uitvaartdeurtje in een uitgelengde rondboogomlijsting ter hoogte van de eerste trav. van de N.-zijbeuk. Tegen de eerste trav. van de Z.-gevel, "Calvarie onder luifel" met volgend opschrift: "O gij allen die hier nu staet of voorbij gaet aanzie of er pijne zoo fel is als de mijne".

Transepttuitgevels op omlopende sokkel. Overhoekse steunberen o.m. met pinakelbekroning op de W.-zijde; spitsbogige vierlichten met laat-gotisch visblaasmotief op doorlopende afzaat, druiplijstje met gestrekte uiteinden.

Lagere koorpartij. Omlopende sokkel. Trav. onderling gescheiden door steunberen met versnijdingen o.m. met spitsbogige casamenten in de rechte trav. van beide zijkoren, met pinakelbekroning op Z.O.-en N.O.-hoek van zijkoren. Spitsbogige tweelichten op doorlopende afzaat, o.m. onder druiplijstje met gestrekte uiteinden in N.-zijkoor. In l.g. twee rechth. vensters in accoladeboogomlijsting met halfbolbeloop, waartussen lage steunbeer.

Achtzijdige kruisingtoren met leienbeschieting onder ingesnoerde naaldspits (leien).

Z.-sacristie uit XIXd, in aansluitende bouwtrant. Witbeschilderde hallekerk geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op zuilen met achtzijdige sokkel en kapiteel; kruisingpijlers met halfronde zuilen. Afdekking voor schip, transept, koren en kruising: bepleisterd houten spitstongewelf met bepleisterde kruisribben. N.-sacristie: twee kruisribgewelven met sluitstenen, waarop wapenschild en Christusinitialen.

Mobilair. In de Z.-zijbeuk: "De Vermenigvuldiging der Broden en der Vissen" (doek), uit XVIIIB, vlg. pastoor Dubois (Brugge); "De Mannaoogst" (doek), uit XVIII B toogeschreven aan Desremaux (Rijsel) naar P.P. Rubens. In de N.-zijbeuk: "De Opwekking van Lazarus" (doek) van ca. 1777, door Desremaux (Rijsel); vlg. pastoor Dubois (Brugge); "De Verheerlijking op de berg Thabor" (doek), uit XVIII B, door Desremaux (Rijsel). In het N.-altaar: "O.L.-Vrouw rozenkransen uitreikend aan de H. H. Dominicus Gusman, Antonius van Florence, Carolus Borromeus en andere heiligen" (doek), uit 1768, toegeschreven aan Desremaux (Rijsel).

In het N.-koor: "Engelbewaarder begeleidt een Kind op zijn weg door het leven" (doek), XIXA. In het Z.-zijkoor: "Lazarus en de rijke vrek" (doek), uit XVIIIB. In het N.transept: "Doop van Jezus in de Jordaan" (doek), uit XVIII d door Desremaux (?) (Rijsel). In het hoofdkoor: "H. Barbara, patrones van de Goede Dood, en de Zielen van het Vagevuur" (ovaal dock), uit XIX B. Tegen de W.-gevels: "De vier evangelisten" (vier doeken), uit XIX B.

In N.-koor: H. Godelieve (gepolychromeerd steen), uit XVI. Tegen Z.W.kruisingpijler: Sint-Anna-ten-Drieën (gepolychromeerd hout) afkomstig van de verwoeste abdij van Eversam te Stavele, uit XVIB. Hoofdaltaar, portiekaltaar (gemarmerd, geschilderd en gedeeltelijk verguld hout) bekroond met de "Verheerlijking van het Kruis" en trommeltabernakel, uit 1730-1750. In het N.-koor: portiekaltaar toogewijd aan O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans, uit XVII A; altaartafel (gemarmerd en geschilderd hout) met O.-L.-Vrouw met Kind in medaillon, uit eind XVIII. In het Z.koor: portiekaltaar toegewijd aan de H. Blasius, in de bekroning, beeld van de heilige, uit XVIII A; altaartafel (gemarmerd, geschilderd en verguld hout) met de "H. Blasius een kind genezend" in medaillon, uit eind XVIII.

In N.- en Z.-transept, biechtstoelen (eik) uit eind XVIII - begin XIX . Communiebank (eik) van zes gesculpteerde panelen en middenpaneel met "Hostiedragende Kelk", uit 1730-1750. Preekstoel (eik), op de kuip vijf

panelen met de buste van Christus en van de Evangelisten (later bijgevoegd), uit XVIIA. Lambrizering (eik) in de N.-zijbeuk en N.koor, en koorgestoelte met Lodewijk XVI-inslag, uit XIX A. Tochtportaal (eik) en doksaal (eik) met balustrade met muziekinstrumenten (eik), uit 1789 (?). Tegen W.gevel in Z.-zijbeuk, koffer (hout en ijzerbeslag) uit eind XVII. Orgel (eik), herkomstig uit Duinkerke, door J.K. Vanderhaeghen van Rijsel, gedateerd 1780 in medaillon, vernienwd door P. Loncke van Esen. Tegen de traptoren in N. W. - kruisingpijler: Grafsteen van Guillaume de Bampoele, landhoudervan Veurne-Ambacht (+ 1559) en Eleonore de Ghistelles, zijn echtgenote (+ 1559) met wapenschilden en grafschriften in geciseleerd koper.

Archief K.C.M.L., 420.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 38.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

  • Omvat
    Orgel kerk Sint-Blasius

  • Is gerelateerd aan
    Gedenkteken militaire doden

  • Is deel van
    Andreas Verbrigghestraat

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Blasius [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31272 (Geraadpleegd op 13-08-2020)