Hoeve losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Krombeke
Straat Bankelindeweg
Locatie Bankelindeweg 34, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

Beschrijving

Nr. 34. Hoeve met losse bestanddelen, opgesteld rondom een deels begraasd erf met bakstenen stoepen.

Ten N. van het erf, vernieuwd boerenhuis uit XX a. Ten W., dwarsschuur onder zadeldak met gecementeerde nokvorst (n // huis, stro + Vlaamse pannen) en met overstekende dakrand op houten modillons en schoorstukken ter hoogte van de schuurpoort, uit XIX a. Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting op een bakstenen voeting. Deels versteende l. trav. Rechth. schuurpoort met accoladeboogvormig deurtje. Bakstenen l. zijgevel met deels behouden strobeschieting in de geveltop. R. zijgeveltop met strobeschieting. Aanbouwsel onder lessenaarsdak. Deels behouden krukgebint.

Ten O., hopast.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bankelindeweg

Bankelindeweg (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.