erfgoedobject

Boshoeveke

bouwkundig element
ID: 31282   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31282

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boshoeveke
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Nr. 56. Z.g. "Boshoeveke". Voormalige pachthoeve van en gelegen ten N. van, het kasteeldomein "De Lovie"; vlg. kadastrale gegevens daterend van 1866. Gesloten U-vormige opstelling van de bestanddelen en een eclectische bouwtrant, enigzins afwijkend van de traditionele hoevebouw. Te situeren in het kader van de landelijke architectuur ontstaan in XIX B op iniatief van J. Van Merris, eigenaar van vermeld domein en omgevende landerijen. Als architect fungeerde mogelijk P. Croquison (Kortrijk), die in 1856 het kasteel "De Lovie" ontwierp. Hoeve gelegen aan de rand van het bos. Begraasd voortuintje toegankelijk via trek tussen gele en rode bakstenen pijlers; omliggend wetland afgezet d.m.v. doornhaag. Vaalt en drenkplaats, resp. ten W. en ten Z.W.

Symmetrisch rondom een begrint erf opgebouwd geheel: centraal boerenhuis met twee haaks aanleunende vleugels resp. l. en r., dwarschuur en stalvleugel. Boerenhuis van drie trav. en één bouwl. onder schildddak (n // straat, mechanische pannen). Rode baksteenbouw. Gecementeerde plint. Gebruik van gele baksteen ter markering van de plint, voor horizontale en verticale banden en voor de omlijsting van de getoogde muuropeningen en - vakken. Sobere achtergevel met opkamer r. Eén rechth. kelderopening.

Dwarsschuur en stalvleugel onder gebogen zadeldaken (mechanische pannen) met overstekende randen op houten modillons. Rode baksteen met soortgelijke versieringen van gele baksteen als boerenhuis. Twee identieke naar de straat gerichte W.-zijpuntgevels verlevendigd d.m.v. bander, getoogde muurvakken o.m. twee aan twee gekoppeld in de geveltop, en afgelijnd met rondboogfries. Z.-zijgevel van dwarsschuur voorzien van zonvormig uilegat in de geveltop. Aanbouwsel in aansluitende bouwtrant onder lessenaarsdak.

Ten Z., bakhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen), in aansluitende bouwtrant.

  • VANDEWYNCKEL L., Op land leven. Een studie van een landelijke leefgemeenschap gegroeid vanuit een 19 de-eeuwse maatschappij. Het Couthof- De Lovie- Het Vogeltje, onuitgegeven eindverhandeling, St.-Lucas Gent, 1979 p. 57a.
  • DELEPIERE F., Aspecten van de 19 de-eeuwse landelijke architectuur in het grensgebied Poperinge- Proven- Krombeke, ontstaan onder impuls van Jules Van Merris. Vier boerderijen in de omgeving van het domein "De Lovie", onuitgegeven eindverhandeling, V.U.B., 1985.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Boshoeveke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31282 (Geraadpleegd op 13-08-2020)