erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 31338   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31338

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Proosdij de Beauregard
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamde 'Proosdij de Beauregard' die teruggaat op de proosdij van de Sint-Augustinusabdij te Terwaan; deze proosdij stond onder meer in voor het beheer van goederen, door Willem de Bethune, heer van Roesbrugge, in 1220 geschonken aan de voormelde abdij. Tijdens de Frans-Bourgondische oorlogen (1461-1483) en na de verwoesting van Terwaan in 1553, vestigden de paters van Terwaan zich tijdelijk in de proosdij. Tijdens de Franse Revolutie werd de proosdij, met de heden verdwenen kapel, aangeslagen en verkocht.

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse, bakstenen bestanddelen onder zadeldaken met willekeurige opstelling rond een deels met gras begroeid, deels geasfalteerd erf met bakstenen stoepen. Ten zuiden, met wilgen afgezoomde rest van omwalling. Ten noorden, achter het boerenhuis, bevindt zich een laag ommuurde mestvaalt.

Ten zuiden van het erf: boerenhuis van het langgestrekte type: vier staltraveeën links + woongedeelte van vijf traveeën en twee opkamertraveeën rechts onder een overstekend zadeldak, hoger opgetrokken bij de opkamer; hanggoot; laadzolder. Het huis heeft een 19de-eeuws uitzicht, echter met een oudere 18de-eeuwse kern. Rode baksteenbouw op een gecementeerde plint. Rechthoekige kelderopening onder de opkamer. Beluikte rechthoekige houten kozijnen. Rechthoekige kozijndeur.

Ten noorden van het boerenhuis: bakstenen stalgebouw onder een licht gebogen, overstekend zadeldak (nokrichting parallel aan het huis, golfplaten). Gecementeerde plint. De linker zijgevel heeft een radvormig uilengat.

Overige stalgebouwen in een soortgelijke bouwtrant.

Ten zuiden van het boerenhuis: bakhuis onder een mank zadeldak (nokrichting loodrecht op het huis). Witgekalkte baksteenbouw.

  • DE SCHREVEL A. 1973: De proostdij, Beauregard aan de Waaienburg, De IJzerbode III, 5.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989

Aanvullende informatie

De historiek van deze hoeve is niet correct. De Proosdij de Beauregard bevond zich immers ten noordoosten van deze hoeve, namelijk op de locatie van Molenwalstraat nummer 9. Dit wordt bevestigd op historische kaarten, zoals de Ferrariskaart (1771-1778) en de Atlas van de Buurtwegen (1843-1845).

  • Informatie verkregen van H. Vandenbroucke (31 juli 2020).
Datum: 31-07-2020

Het bakstenen stalgebouw ten noorden van het boerenhuis werd circa 2012 gesloopt.

Datum: 31-07-2020

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31338 (Geraadpleegd op 01-10-2020)