erfgoedobject

Kapelanie

bouwkundig element
ID
31371
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31371

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kapelanie
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reningelst
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Kapelanie (?) ten noorden van de kerk. Laag, haaks op de straat gelegen huisje. Voorliggende weide en achterliggend tuintje. Aan de straatzijde wordt het geheel afgezet door een haag, toegankelijk via een houten hek tussen bakstenen hekpijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak met mechanische pannen. Het jaartal 16.8 staat op de geprofileerde sluitstenen; echter uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, te zien aan de beraapte lijstgevel. Grijsbeschilderde, met schijnvoegen gecementeerde plint. Beluikte rechthoekige vensteropeningen in een bepleisterde, witbeschilderde vlakke omlijsting met oren en geprofileerde sluitstenen. Rechthoekige deur in een dito geriemde omlijsting met dito sluitsteen. Bepleisterde geprofileerde kroonlijst versierd met paneelwerk. Geprofileerde schoorstenen. Achtergevel van twee opkamertraveeën links en drie traveeën. Bakstenen 18de-eeuwse gevel met nieuwere muurgedeelten bovenaan, te zien aan de bouwnaad. Eén rechthoekige kelderopening. Behouden 18de-eeuws houtwerk in de opkamer: twee kruiskozijnen met kleine roedeverdeling; schuiframen met beluikt benedenvak (behouden hang- en sluitwerk); diefijzers, binnenin voor het bovenvak, buiten voor het benedenvak. Beluikte getoogde vensteropening, rechts van de deur, met 18de-eeuws kruisraam, tussendorpel en -stijl met halfrond profiel. Kozijndeur. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen. Uitbouw onder lessenaarsdaken.

Ten noorden: bakstenen stalletje onder zadeldak (nokrichting loodrecht op het huis).

Ten zuiden: analoog stalgebouwtje.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Reningelst

 • Is deel van
  Pastoorstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapelanie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31371 (Geraadpleegd op )