Kapelanie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Reningelst
Straat Pastoorstraat
Locatie Pastoorstraat 2, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelanie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Reningelst

Deze bescherming is geldig sinds 26-11-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapelanie (?) ten noorden van de kerk. Laag, haaks op de straat gelegen huisje. Voorliggende weide en achterliggend tuintje; aan straatzijde afgezet door middel van haag, toegankelijk via houten hek tussen bakstenen hekpijlers. Dubbelhuis van vijf traveeën onder zadeldak (mechanische pannen). Jaartal 16.8 op de geprofileerde sluitstenen; echter uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw, zie beraapte lijstgevel. Grijsbeschilderde, met schijnvoegen gecementeerde plint. Beluikte rechthoekige vensteropeningen in een bepleisterde, witbeschilderde vlakke omlijsting met oren en geprofileerde sluitstenen. Rechthoekige deur in dito geriemde omlijsting met dito sluitsteen. Bepleisterde geprofileerde kroonlijst versierd met paneelwerk. Geprofileerde schoorstenen. Achtergevel van twee opkamertraveeën links en drie traveeën. Bakstenen 18de-eeuwse gevel met nieuwere muurgedeelten bovenaan, zie bouwnaad. Eén rechthoekige kelderopening. Behouden 18de-eeuws houtwerk in de opkamer: twee kruiskozijnen met kleine roedeverdeling; schuiframen met beluikt benedenvak (behouden hang- en sluitwerk); diefijzers, binnenin voor het bovenvak, buiten voor het benedenvak. Beluikte getoogde vensteropening, rechts van de deur, met 18de-eeuws kruisraam, tussendorpel en -stijl met halfrond profiel. Kozijndeur. Zijgevels met aandaken en muurvlechtingen. Uitbouw onder lessenaarsdaken. Ten noorden, bakstenen stalletje onder zadeldak (nok loodrecht op het huis). Ten zuiden, analoog stalgebouwtje.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Reningelst

Baljuwstraat, Heuvellandseweg, Pastoorstraat, Reningelstplein, Zevekotestraat (Poperinge)

maakt deel uit van Pastoorstraat

Pastoorstraat (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.