erfgoedobject

Brouwerswoning met brouwerij

bouwkundig element
ID
31377
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31377

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schuin tegenover de kerk gelegen herenhuis met achterliggend voormalig brouwerij- en mouterijcomplex 'BROUWERIJ MOUTERIJ SINT-JORIS - BIJZONDER BRUIN BIER IN VATEN EN FLESSEN', zichtbaar aan het geschilderd opschrift op de mouteest. Familiebedrijf gesticht in de 18de eeuw en in werking tot april 1963, heden deels gebruikt als drankopslagplaats.

Brouwerswoning: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder twee haakse mansardedaken (zie dakvenster), onder meer met rechts wolfseind (leien); twee dakkapellen onder plat dak. Gedateerd 'S.C. 1923' door middel van gevelstenen in de achtergevel. Eclectische architectuur met reminiscenties aan de Normandische bouwtrant, te zien aan het dakspant en de modillons van het dakvenster van de twee geaccentueerde traveeën links. Gele sierbaksteen met rood bakstenen banden. Arduinen sokkel. Rechthoekige kelderopeningen. Faiencetegelfries met rankwerk van hop en gerst op de penanten. Driezijdige loggia op de bovenverdieping links, geschraagd door middel van een arduinen console; faiencetegeltableaus op de arduinen borstwering. Hoekliseen rechts. Korfbogige muuropeningen. Dito deur met vierdelig bovenlicht. Recente nutsgebouwen onder lessenaarsdak tegen de achtergevel. De linker zijgevel toont twee gemarkeerde schoorsteentraveeën geritmeerd door blinde rondboogvensters. Links bevindt zich een aanleunende serre. Links van het huis is ook een aansluitende koermuur met een toegangshek, tussen hekpijlers met een arduinen bekroning en dito sokkel en schamppaaltjes.

Links van de toegang: afsluiting door middel van hekken boven een laag muurtje, gevat tussen bakstenen pijlers, waartussen zich een aan de straat gelegen Onze-Lieve-Vrouw kapelletje bevindt. Rechthoekig gebouwtje van één travee met een driezijdige sluiting onder zadeldak (nokrichting loodrecht op de straat, leien), uit circa 1920. Geel sierbakstenen parement. Puntgeveltje met aandaken waarop arduinen dekplaten liggen. Rechthoekige deuropening op arduinen neuten en dito latei, verdiept in een spitsbogige geprofileerde nis. Gecementeerd boogveld met het geschilderd opschrift: 'O.-L.-Vrouw van Vrede B.V.O.'. Het interieur bevat een houten spitstongewelf en een arduinen altaar.

Achterliggend 19de-eeuws brouwerij- en mouterijcomplex. De bakstenen gebouwen zijn in een gesloten opstelling geschikt rondom een met kasseien bedekte binnenkoer.

Ten zuiden: brouwerij van oorspronkelijk twee en sinds 1934 opgetrokken tot drie bouwlagen, onder een zadeldak. Hoge rechthoekige schoorsteen. Behouden installatie. Benedenverdieping: 1) machinekamer met compressor en dieselmotor; 2) bewaarkelder met tanks van 30 hl. Eerste verdieping: 1) brouwzaal: vuurhaard, onderzijde van de bier- (74 hl 40 l) en waterketel (60 hl 97 l), twee toerkuipen (42 hl 62 l) en een meelbak (28 hl); 2) koelzaal met koelbak (75 hl 18 l); 3) afkoelzaal met afkoeler; 4) gistingszaal met twee gistingsbakken. Tweede verdieping: 1) bier- en waterketel, 2) moutpletter, 3) graanzolder. Tegen de voorgevel van de brouwerij aanleunende 'tonnenwaskamer' onder een lessenaarsdak. Links aanleunende bewaarkelder voor tonnenbier van twee bouwlagen onder zadeldak.

Ten westen: mouteest van drie bouwlagen onder een plat dak met ronde schoorsteen. Gedateerd 'S.C. 1913' door middel van gevelstenen in de geveltop. Verankerde rode baksteenbouw. Rondboognisje met heiligenbeeld door middel van uitstekende donkergrijze bakstenen in de geveltop. Achterliggende en rechts aanleunende bieraftrekkerij.

Ten zuiden: voormalige paardenstal, heden opslagplaats en garage onder een pannen zadeldak met dakkapel (zadeldak) met trapgeveltje. Gedateerd 1807 onder metselaarsteken door middel van rode baksteen opgenomen in het metselverband in de linker zijgevel. Rode baksteen. Getoogde deur en koetspoort onder gele bakstenen strekken. Linker zijgevel van oudere gele en blauwgeglazuurde bakstenen; volgens de bewoners gaat het om hergebruikt materiaal afkomstig van het in 1793 afgebrande kasteel van Reningelst. Links aanleunende deels gedichte, getoogde poort (naar een achterliggende tuin) onder een gebroken driehoekig fronton.

Ten zuidwesten: nutsgebouw, oorspronkelijk deels gebruikt als suikermagazijn, onder een pannen lessenaarsdak. Verankerde rode baksteenbouw.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskom Reningelst

  • Is deel van
    Reningelstplein


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerswoning met brouwerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31377 (Geraadpleegd op )