Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Roesbrugge-Haringe
Straat Haringeplein
Locatie Haringeplein 5, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Haringe

Deze bescherming is geldig sinds 16-07-1993.

Beschrijving

Voormalig hoevetje, naar verluidt oude pastorie, middenin een met doornhaag omgeven siertuin, gelegen ten N. van de pastorie. Rest van vroeger bakhuisje (?) ten W., moestuin ten N. van het huis.

Ten N., boerenhuis van vier trav. (oorspronkelijk vijf) en één bouwl. Onder mank zadeldak (Vlaamse pannen) met overstekende dakrand; in kern mogelijk opklimmend tot 1634, jaartal aangebracht in r. zijgevel d.m.v. beschilderde bakstenen opgenomen in het metselverband. Verankerde gele baksteenbouw op gecementeerde sokkel. Witgekalkte voorgevel. Rechth. muuropeningen voorzien van interessant (XVIII ?) houtwerk vnl. weerszijden de deur: l., beluikt kloosterkozijn; r., beluikt bolkozijn met moerbalkankering (verwijzend naar voormalig stijl- en regelwerk ?) en diefijzers, beide met schuiframen, kleine roedenverdeling en origineel hang- en sluitwerk. Getralied bolkozijn met kleine roedenverdeling en recentere luiken l. Behouden kozijndeur met verdeeld bovenlicht. Sporen van dichtgemetselde muuropening l. Aanbouwsel van één trav. onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) tegen r. zijgevel. L.g.afgewerkt met muurvlechtingen; voorts, vermelde datering en sporen van rondbogige ontlastingsboog. Achtergevel met één opkamertrav. r. boven getoogde kelderopening. Rechth. muuropeningen met kozijn. Tegen trav. r. aanleunende haakse uitbouw van twee trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechth. muuropeningen: oorspronkelijk beluikt bolkozijn met kleine roedenverdeling en kozijndeur.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

maakt deel uit van Haringeplein

Haringeplein (Poperinge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.