erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
31452
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31452
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom een geasfalteerd erf. Ten noorden, bereikbaar via een verharde erfoprit.

Ten zuiden van het erf, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type: een woongedeelte van vier traveeën en een staltravee rechts onder schilddak met overstekende rand op houten modillons met klimmende dakkapel (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Met schijnvoegen gecementeerd en beschilderd stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Rechthoekige muuropeningen; beluikte vensters. Recente aanbouw onder lessenaarsdak tegen linker travee. Resten van stijl- en regelwerk in rechter zijgevel.

Ten westen, bakstenen stalgebouw onder zadeldak (nok loodrecht op het huis, mechanische pannen), jaartal 1931 op beschilderde gevelsteen in rechter zijpuntgevel.

Ten noorden, dwarsschuur met stal- en wagenhuisgedeelte links onder overstekend zadeldak op houten modillons (nok parallel aan het boerenhuis, mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Met schijnvoegen gecementeerd en beschilderd stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; bakstenen stal- en wagenhuisgedeelte links. Kleine steunberen tegen dwarsschuurgedeelte. Bakstenen linker zijpuntgevel. Rechter zijpuntgevel: golfplatenbeschieting in de geveltop.

Ten oosten, bakhuisje onder zadeldak met luifel op modillons (nok parallel aan het huis, mechanische pannen). Met schijnvoegen gecementeerd en beschilderd stijl- en regelwerk.

Ten noordwesten, verderop gelegen hopast. Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31452 (Geraadpleegd op 16-06-2021)