Kerk Sint-Jan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Poperinge
Deelgemeente Watou
Straat Kapellestraat
Locatie Kapellestraat zonder nummer, Poperinge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Poperinge (actualisaties: 27-05-2008 - 18-06-2008).
  • Adrescontrole Poperinge (adrescontroles: 12-02-2008 - 14-02-2008).
  • Inventarisatie Poperinge (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kerk Sint-Jan

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Kerk St.-Jan Bedehuis van het gehucht Sint-Jan-ter-Biezen. Kapel gelegen ten N. van de aanpalende kapelanie met voorliggend moestuintje. Kerkhof, ten W. van de kerk. Ten Z. en ten O., begrensd door omliggende weilanden. Vanaf de Kapellestraat bereikbaar via gekasseid kerkpad. Neogotisch zaalkerkje gebouwd tussen 1893-1894 en 1906. In 1971 door onweer deels vernield, hersteld in 1972. De oorspronkelijke kapel, uit XVI, werd verbouwd in 1720, 1845 en 1855. In 1724, bouwde Karel Lodewijk Grimminck een kluis naast de kapel, thans verdwenen. Hij leefde daar als kluizenaar cf. opschrift in Z.-gevel.

De plattegrond ontvouwt een driebeukig rechth. schip: middenbeuk van zes trav., zijbeuken van vijf trav. + een N.en Z.-sacristie van één trav. Zadeldak (n // straat, leien) met dakruiter onder ingesnoerde spitsbekroning. Rode baksteenbouw. N.- en Z.-gevels geritmeerd door rondboogvensters op afzaat en steunberen. Gevelsteen in Z.-gevel met inscriptie: "Pieter kluizenaar mysticus Karel-Lodewijk Grimminck, leefde van 1724-1728 naast deze kapel in armoede en in boete. 12 nov. 1728".

W.-zijpuntgevel versierd met rondbogige, bakstenen casementen. Geveltop afgelijnd d.m.v. rondbogig baksteenfries. Rondboogportaal onder oculus, met versierd arduinen boogveld. Aandaken.

Interieur. Zuilen. Midden-en zijbeuken resp. overwelfd d.m.v. houten tongewelf en vlakke zoldering.

Eclectisch mobilair. Neogotisch en neorenaissansistisch.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Jan-ter-Biezen

Watou (Poperinge)

is gerelateerd aan Gedenkzuil militaire doden en grafstenen

Kapellestraat zonder nummer, Poperinge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.