erfgoedobject

Heemdhoeve

bouwkundig element
ID
31526
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31526
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

"Heemdhoeve". Hoeve met losse, lage bakstenen bestanddelen onder pannen zadeldaken met overstekende randen op houten modillons, rondom een begraasd erf met bakstenen paden. Onverharde erfoprit.

Ten noorden, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type; bestaande uit een dwarsschuur links met stalgedeelte rechts onder iets hoger dak met bakstenen dakruiter + woongedeelte van zes traveeën; datering 1856 in rechter zijpuntgevel door middel van muurankers. Vernieuwd gevelparement. Gebruik van gele baksteen voor strekken in traveeën rechts van boerenhuis en in de staltravee. Onderkelderde rechter zijpuntgevel. Getoogde kelderopening. Getoogde vensters in gele bakstenen omlijsting.

Ten oosten, paardenstal. Gebruik van gele bakstenen voor strekken en metselaarsteken, opgenomen in het metselverband met rechter zijpuntgevel.

Ten zuiden, éénbeukig wagenhuis onder gebogen zadeldak (nok loodrecht op het huis, golfplaten). Golfplatenbeschieting.

Ten zuidoosten, hopast gelegen langs erfoprit. OverIge gebouwen zonder noemenswaardigheden.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heemdhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31526 (Geraadpleegd op 18-04-2021)