Hoeve Hof Vaguebak en kapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Oostvleteren
Straat Hogebrugstraat
Locatie Hogebrugstraat 7, 7A, Vleteren (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Vleteren (actualisaties: 28-05-2008 - 28-05-2008).
  • Adrescontrole Vleteren (adrescontroles: 14-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Vleteren (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof Vaguebak en kapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 5. Z.g. "Hof Vaguebak". Voormalige hoeve met losse, lage bestanddelen, opgesteld rondom een deels verhard erf met witgekalkt konisch hondehok voor het boerenhuis. Omringende weiden afgezet d.m.v. van doornhaag ten O. en ten W. Ten Z., W., en N., omwalling afgezet met populieren en wilgen. Geasfalteerde erfoprit aan straatzijde toegankelijk via houten houten hek; r., geflankeerd door linde en bakstenen hekpijler, waarboven arduinen dekblad en bolvormige bekroning.

L. ervan, neoclassicistisch kapelletje van 1845 cf. inscriptie binnenin. Rechth. gebouwtje van één trav. Onder zadeldak (leien) van gele baksteen. Fraai uitgewerkt puntgeveltje: rondboogdeur geflankeerd door gecanneleerde Ionische pilasters op postamenten onder kroonlijst, waarboven driehoekig fronton afgelijnd d.m.v. tandlijstje, versierd met klaverblad. Bekronend smeedijzeren kruis. Interieur: neogotisch (houten) altaar en bord met opschrift: "D.O.M. Ter eere van Onze Lieve Vrouw van Troost en ter zaliger gedachtenisse van Philippe-Jacobus Priem en Regina Dorothea Larock en huisvrouwe wierd deze kapelle ten jare MDCCCXLV door Martinus Jacobus hunnen zoon opgereght en ten jare MDCCCXCIII door hunnen kleenzoon Napoleon herstelt zij werd plegtig gewijd den X october MDCCCXCIII (1893)".

Ten N.W., boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type van drie staltrav. l. + een woongedeelte van zes trav. en één opkamertrav. r. onder overstekend zadeldak (Vlaamse pannen) op houten modillons; twee recente klimmende dakkapellen. Uit XVIIIB. Gele baksteenbouw; stijl- en regelwerk met recente bakstenen vullingen op een bakstenen voeting ter hoogte van het stalgedeelte. Licht getoogde muuropeningen met luiken. Rechth. behouden bolkozijn onder ontlastingsboog in de opkamer voorzien van kleine roedenverdeling, tralies en luiken. Analoge achtergevel. Rechth. getraliede kelderopening licht verdiept in een getoogde omlijsting. Beluikte kozijnvensters. Kozijndeur.

Ten Z.O., range dwarsschuur met stalen wagenhuisgedeelte l. onder overstekend zadeldak (n huis, stro + Vlaamse pannen). "J.B.V.E. 1770" in kerfsneetechniek op de dwarsbalk van de tasafscheiding. Stijl- en regelwerk met gepotdekselde horizontale plankenbeschieting boven een getrapte voeting;

bakstenen stalgedeelte. Twee rechth. schuurpoorten met accoladeboogvormig deurtje. R. zijgevel: strobeschieting in de geveltop.

Stapelgebint; ankerbalkgebint ter hoogte van tasruimte. Ten O., recent bakhuisje.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.