erfgoedobject

Hoeve Het Noordhof

bouwkundig element
ID: 31576   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31576

Juridische gevolgen

Beschrijving

Historische hoeve (aangeduid op de Ferrariskaarten 1770-1778), voormalige zetel van heerlijkheid Ten Broucke Gelegen ten westen van de Boezingegracht en aan de rand van de broeken. Voormalige brouwerij in werking tot 1944, volgens bewoners. Hoeve met losse, lage bestanddelen opgesteld rond een deels geasfalteerd, deels met gras begroeid erf, met gekasseide paden; bakstenen stoepen voor de nutsgebouwen. Ten zuiden geasfalteerde erfoprit; toegang gemarkeerd door bakstenen hekpijlers. Ten oosten boomgaard.

Ten noorden van het erf, boerenhuis met achterliggende moestuin, op een omwalde terp. Woonhuis van twee opkamertraveeën links en drie traveeën + een onderkelderd brouwerijgedeelte van zes ongelijke traveeën onder zadeldak (Vlaamse + mechanische pannen). Oude 17de-eeuwse kern zie jaarankers 1654 door middel van muurankers in rechter zijgevel; echter 18de-eeuws uitzicht, zie datering 1767 door middel van rode tichelen in de linker zijgevel; 19de- en 20ste-eeuwse aanpassingen zie respectievelijk, brouwerijgedeelte en de vensteraanpassingen. Verankerde gele baksteenbouw. Verhoogde begane grond. Twee getoogde kelderopeningen; één rechthoekige kelderopening verdiept in een getoogde nis, voorzien van een kozijn met houten spijlen en schuifluik. Aangepaste rechthoekige vensters; behouden ontlastingsbogen van gele en rode bakstenen rechts van de deur. Getoogde en, een rondbogige, muuropeningen onder meer deur met steektrap in het brouwerijgedeelte rechts. Rechthoekige deur verdiept in een getoogde nis links, met strek van afwisselend gele en rode baksteen. Bordes, voetschraper rechts van de deur. Analoge achtergevel met twee opkamertravee rechts. Drie getoogde kelderopeningen in het brouwerijgedeelte. Sporen van gedichte rondboogvensters in het woongedeelte. Recente haakse uitbouw. Gedateerde linker zijgevel voorzien van aandaken en geprofileerde schouderstukken. Een grote, getoogde kelderopening. Vier steunberen; muurvlechtingen. Rechthoekige vensters, onder meer één verdiept in getoogde nis. Aanbouwseltjes onder lessenaarsdaken. Gedateerde rechter zijgevel geschraagd door middel van drie steunberen. Gedichte rondboognis. Eenbeukige kelder met tongewelf in brouwerijgedeelte; kelder met vlakke zoldering ernaast.

Ten westen, dwarsschuur met wagenhuisgedeelte rechts van negen traveeën onder overstekend zadeldak op houten modillons (nok loodrecht op het huis, oorspronkelijk strobedekking, thans golfplaten), uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Stijl- en regelwerk met gepotdekselde, houten plankenbeschieting op een hoge, getrapte bakstenen voeting. Twee rechthoekige schuurpoorten met accoladebogig deurtje. Bakstenen linker zijgevel met verlaagd aandak. Rechter zijgevel. Bakstenen tuitgevel. Muurvlechtingen waaronder uilengat. Aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Interieur. Schaargebint, waarboven gestutte makelaar; krukgebint. Ten zuiden, stalvleugel van een anderhalve bouwlaag onder, wegens uitbouw, mank zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, Vlaamse pannen) overstekende dakrand op houten modillons. Jaarankers 1877. Gele baksteenbouw. Getoogde muuropeningen. Recente rechthoekige vensters. Links en rechts aanbouwsels onder lessenaarsdak. Ten zuidoosten, éénbeukig wagenhuis, deels omgebouwd tot stal, van vijf traveeën onder schilddak (oorspronkelijk strobedekking, thans golfplaten) met omlopende overstekende dakrand op houten modillons. Uit de 19de eeuw. Gele baksteenbouw.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1989

Aanvullende informatie

De lange erfoprit vanaf de Veurnestraat leidt deels tussen de huisweiden naar de hoevegebouwen. Deze is als dusdanig reeds weergegeven op de Ferrariskaart en het primitief kadasterplan (circa 1834). Op de aanwijzende tabel is de erfoprit aangegeven als "dreve". De weilanden aan beide zijden van het oostelijke deel van de toegangsweg zijn westelijk begrensd door een perceelsgracht en zuidelijk begrensd door de Boezingegracht. Deze percelen zijn omwille van het historisch grondgebruik, de bewaarde oorspronkelijke percelering en de relicten van perceelsrandbeplanting herkenbare getuigen van de historische omgeving van deze hoevesite.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DW002407, Hoeve zogenaamd Noordhof met omgeving (VANNESTE P., 2008).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 26-02-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve Het Noordhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31576 (Geraadpleegd op 27-11-2020)