Hoeve Het Noordhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Oostvleteren
Straat Veurnestraat
Locatie Veurnestraat 36, Vleteren (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Vleteren (actualisaties: 28-05-2008 - 28-05-2008).
  • Adrescontrole Vleteren (adrescontroles: 14-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Vleteren (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Het Noordhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Het Noordhof met omwalling
gelegen te Veurnestraat 36 (Vleteren)

Deze bescherming is geldig sinds 08-12-2008.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Het Noordhof: weilanden en oprijlaan
gelegen te Veurnestraat 36 (Vleteren)

Deze bescherming is geldig sinds 08-12-2008.

Beschrijving

Nr. 36. Z.g. "Het Noordhof.. Historische hoeve (aangeduid op de Ferrariskaarten 1770-1778), voormalige zetel van heerlijkheid Ten Broucke Gelegen ten W. van de Boezingegracht en aan de rand van de broeken. Voormalige brouwerij in werking tot 1944, vlg. bewoners. Hoeve met losse, lage bestanddelen opgesteld rond een deels geasfalteerd, deels begraasd erf, met gekasseide paden; bakstenen stoepen voor de nutsgebouwen. Ten Z., geasfalteerde erfoprit; toegang gemarkeerd door bakstenen hekpijlers. Ten O., boomgaard.

Ten N. van het erf, boerenhuis met achterliggende moestuin, op een omwalde terp. Woonhuis van twee opkamertrav. l. en drie trav. + een onderkelderd brouwerijgedeelte van zes ongelijke trav. onder zadeldak (Vlaamse + mechanische pannen). Oude XVII-kern cf. jaarankers 1654 d.m.v. muurankers in r. zijgevel; echter XVIII-uitzicht cf. datering 1767 d.m.v. rode tichelen in de l. zijgevel; XIX- en XX-aanpassingen cf. resp., brouwerijgedeelte en de vensteraanpassingen. Verankerde gele baksteenbouw. Verhoogde begane grond. Twee getoogde kelderopeningen; één rechth. kelderopening verdiept in een getoogde nis, voorzien van een kozijn met houten spijlen en schuifluik. Aangepaste rechth. vensters; behouden ontlastingsbogen van gele en rode bakstenen r. van de deur. Getoogde en, een rondbogige, muuropeningen o. m. deur met steektrap in het brouwerijgedeelte r. Rechth. deur verdiept in een getoogde nis l., met strek van afwisselend gele en rode baksteen. Bordes, voetschraper r. van de deur. Analoge achtergevel met twee opkamertrav. r. Drie getoogde kelderopeningen in het brouwerijgedeelte. Sporen van gedichte rondboogvensters in het woongedeelte. Recente haakse uitbouw. Gedateerde l. zijgevel voorzien van aandaken en geprofileerde schouderstukken. Een grote, getoogde kelderopening. Vier steunberen; muurvlechtingen. Rechth. vensters, o.m. één verdiept in getoogde nis. Aanbouwseltjes onder lessenaarsdaken. Gedateerde r. zijgevel geschraagd d.m.v. drie steunberen. Gedichte rondboognis. Eenbeukige kelder met tongewelf in brouwerijgedeelte; kelder met vlakke zoldering ernaast.

Ten W., dwarsschuur met wagenhuisgedeelte r. van negen trav. onder overstekend zadeldak op houten modillons (n huis, oorspronkelijk strobedekking, thans golfplaten). Uit XVIII d. Stijl- en regelwerk met gepotdekselde, houten plankenbeschieting op een hoge, getrapte bakstenen voeting. Twee rechth. schuurpoorten met accoladebogig deurtje. Bakstenen l. zijgevel met verlaagdaandak. R. zijgevel. Bakstenen tuitgevel. Muurvlechtingen waaronder uilegat. Aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Interieur. Schaargebint, waarboven gestutte makelaar; krukgebint. Ten Z., stalvleugel van een anderhalve bouwl. onder, wegens uitbouw, mank zadeldak (n ll boerenhuis, Vlaamse pannen) overstekende dakrand op houten modillons. Jaarankers 1877. Gele baksteenbouw. Getoogde muuropeningen. Recente rechth. vensters. L. en r. aanbouwsels onder lessenaarsdak. Ten Z.O., éénbeukig wagenhuis, deels omgebouwd tot stal, van vijf trav. onder schilddak (oorspronkelijk strobedekking, thans golfplaten) met omlopende overstekende dakrand op houten modillons. Uit XIX. Gele baksteenbouw.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Aanvullende informatie

De lange erfoprit vanaf de Veurnestraat leidt deels tussen de huisweiden naar de hoevegebouwen. Deze is als dusdanig reeds weergegeven op de Ferrariskaart en het primitief kadasterplan (circa 1834). Op de aanwijzende tabel is de erfoprit aangegeven als "dreve". De weilanden aan beide zijden van het oostelijke deel van de toegangsweg zijn westelijk begrensd door een perceelsgracht en zuidelijk begrensd door de Boezingegracht. Deze percelen zijn omwille van het historisch grondgebruik, de bewaarde oorspronkelijke percelering en de relicten van perceelsrandbeplanting herkenbare getuigen van de historische omgeving van deze hoevesite.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DW002407, Hoeve zogenaamd Noordhof met omgeving (VANNESTE P., 2008).

Daemen, Caroline (26-02-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veurnestraat

Veurnestraat (Vleteren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.