erfgoedobject

Borgersteinhoeve

bouwkundig element
ID
3159
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3159

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Borgersteinhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Bewaarde omgrachting, toegangspoort en hoeve van het in 1825 gesloopte kasteel Borgerstein dat opklom tot het begin van de 14de eeuw; volgens een volkslegende "over den pas", op Brabants grondgebied, zo dicht mogelijk bij de Mechelse stadsmuren opgericht door Jan van den Steene of Schoonjans na zijn verbanning omwille van de moord op rentmeester Arnold Bau circa 1400.

Een 19de-eeuwse aquarel van D. de Noter schetst de vermeende toestand circa 1790: een sierlijk waterkasteel met hoektorentjes en in de achtergrond de nog bestaande brug en een toegangsgebouw. Herstellingswerken naar ontwerp van 1977 van J. Bols.

Op de westelijke kasteelgracht: in de 19de en 20ste eeuw aangepast, langgestrekt woonstalhuis met oudere 17de- tot 18de-eeuwse kern onder overkragend zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, Vlaamse pannen); woongedeelte van vijf traveeën, haaks bakhuis en latere bergplaats ten westen, aansluitende poort met bak- en zandstenen pijlers ten zuiden en verankerde bakstenen rondboogbrug over de gracht ten zuidoosten. Voormalige mestkuil ten noorden.

Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag met sporadisch gebruik van zandsteen, voornamelijk in manke noordelijke puntgevel met talrijke bouwsporen zoals een aangepaste korfboogpoort, gedichte rondboogdeurtjes en bewaarde zandstenen hoekblokken. Overwegend vernieuwde muuropeningen. Westgevel met twee bewaarde strekse ontlastingsboogjes als verwijzing naar een vroegere toestand met kruiskozijn en later rondboogdeurtje in eenvoudige omlijsting met imposten en sluitsteen onder hoger opgaand dakvenster. Zuidelijke zijtuitgevel met enkele hoekstenen, schouderstukken en muurvlechtingen. Vrij gesloten, verspringende en zwaar verankerde oostgevel oprijzend uit de gracht.

Interieur met bewaarde indeling, moer- en kinderbalken en deels bewaarde schouw. Schuur met naar verluidt inscripties 1820 en 1880.

Haakse latere bergplaats met muurvlechtingen in zijtuitgevel op schouderstukken. Verankerd bakstenen bakhuisje onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), rechthoekige muuropeningen met houten latei; volgens literatuur ovenbalk met jaartal 1718.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Beschermingsaanvraag.
  • DE BRUYN A., De heerlijkheid Borgerstein, in Erf- en Heemmededelingen, XVI, 3, 1990, p. 29-40.
  • Gegevens verstrekt door de eigenaar.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1997


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Borgersteinhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3159 (Geraadpleegd op 22-04-2021)