Tempeliershoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Westvleteren
Straat Eikhoekstraat
Locatie Eikhoekstraat 61, Vleteren (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Vleteren (actualisaties: 28-05-2008 - 28-05-2008).
  • Adrescontrole Vleteren (adrescontroles: 14-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Vleteren (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tempeliershoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Tempeliershoeve: boerenwoning en omwalling

Deze bescherming is geldig sinds 14-01-1993.

Beschrijving

Nr. 51. Z.g. "Tempeliershoeve" in de volksmond. Historische hoeve gelegen ten Z. van de dorpskom, mogelijk eertijds kasteel van de "heren van Zuydpene", daterend uit XVI, vermoedelijk in XIX omgebouwd tot hofstede. De huidige situatie met het nog grosso modo omwalde boerenhuis (het voormalig kasteel) en de ten Z.W. gelegen hoeve (Eikhoekstraat nr. 49), het voormalig neerhof, gaat terug op de toestand zoals aangegeven op de Ferrariskaart van 1771-1778. Thans hoeve met losse bestanddelen, U-vormig opgesteld rondom een geasfalteerd erf met siertuintje voor het boerenhuis, waarin een postament, zijude een hondefiguur, afkomstig van de voormalige toegangsbrug. Grotendeels nog omwald, behalve ten Z. en Z.O. Ten Z.W. toegankelijk via geasfalteerde erfoprit. Ten Z., boomgaard aan O.- en Z.-zijde afgezet d.m.v. populierenrij.

De bestanddelen van deze hofstede te herleiden tot het uiterst interessante woonhuis gelegen ten N. van het erf. Gebouw op rechth. grondplan met overhoekse toren ten Z.O., van acht ankertrav. en twee bouwlagen met kort overstekende dakrand en hanggoot; gedomineerd door een bakstenen spitsbekroningvan de overhoekse toren. Baksteenarchitectuur cf. het rijkelijk gebruik van baksteen- en metselwerkversieringen: o.m. ruit-, kruis- en stervormige metselaarstekens, gelaagdheid van rode baksteen in gevelopbouw. Dit afwisselend gebruik van donkere en lichtere baksteen verwijst naar gelijktijdig torenmetselwerk (XV) in de streek (cf. o.m. de parochiekerk van Woesten). Erfgevel: voorzien van rechth. vensteropeningen in een verdiepte korf- of tudorboogvormige omlijsting met geprofileerd beloop op afzaat; strekse lagen met afwisselend gebruik van rode en gele baksteen; venster l. van de deur afwisselend gebruik van rode en gele bakstenen strekken in het boogveld, waarin een T-vormig motief met jaartal "1594" ?. Op bovenverd., XVIII d-raamwerk; op gelijkvloers, recent houtwerk. Tudorboogdeur in uitgelengde accoladeboogomlijsting onder druiplijstje met gestrekte uiteinden; boogveld met drielob, waarin beeld van H. Barbara met zwaard (gepolychromeerd hout), op geprofileerde sokkel. Houten deur (recent houtwerk) met bovenlicht.

Overhoekse toren met vierzijdig grondplan en twee bouwl. onder een bakstenen torenspits, afgezet met hogels van rode baksteen en voorzien van drie, eenvoudige wimbergen; dierenkoppen op de hoeken. Recente rechth. kelderopening aan O.-zijde. Rechth. vensteropeningen, o.m. blind aan de O.-zijde, verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting in Z.-wimberg. Recent houtwerk.

Achtergevel: meer gesloten achtergevel van negen ankertrav.; gele baksteenbouw met gelaagdheid van rode baksteen en ruitvormige metselaarstekens. Gedeeltelijk afgelijnd met een overhoekse muizetand. Rechth. l. Opkamervensters verdiept in een korfboogomlijsting met geprofileerd beloop op afzaat; recent houtwerk. Sporen van gedichte rondbogige muuropeningen. Recentere muuropeningen: twee vensters en een deur.

Z.W.-zijpuntgevel met aandak, schouderstukken en uitlopend op een geprofileerde schoorsteenaanzet. Twee getoogde, dichtgemetselde kelderopeningen onder afwisselend gele en rode bakstenen strekken. Superpositie van drie rechthoekige muuropeningen, verdiept in geprofileerde tudorboogomlijsting op afzaat; dichtgemetseld benedenvenster met T-vormig teken van rode baksteen in het boogveld; bovenen zoldervenster met kleine roedenverdeling (recent houtwerk). Twee recente vensteropeningen op begane grond.

N.O.-zijpuntgevel met aandak en getorste schoorsteen op geprofileerde schoorsteenaanzet. Eén rechthoekige kelderopening verdiept in getoogde omlijsting met geprofileerd beloop. Superpositie van drie rechth. muuropeningen verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting op afzaat; strekse laag in afwisselende rode en gele bakstenen. Vierlob en drielob in boogvelden van respectievelijk boven- en zolderverd.; dichtgemetseld beneden- en bovenvenster; zoldervenster met kleine roedenverdeling.

Interieur: laat-gotische schouw in de keuken onder een houten balk, renaissancistisch versierd, o.m. met medaillons met mannen- en vrouwenhoofd; schouw in de woonkamer met behouden laat-gotische schoorsteenmantel met rode en gele bakstenen kruisjes; de opkamerschouwen zijn ingemetseld; overdekking d.m.v. tongewelf in de opkamerkelder, voorts d.m.v. vlakke houten laat-gotische zoldering in olm met geprofileerde kepers, welke dicht bij elkaar op de begane grond, en meer gespreid op de verd.; overkapping: schaargebint van negen traveeën onder een gestutte makelaar; toren zonder trapfunctie, voorzien van spitstongewelf in kelder en kruisribgewelf ter hoogte van opkamer; voorts gemetselde torenspits. Ten Z., stalvleugel onder zadeldak (n // boerenhuis, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit XIX. Rode baksteenbouw, sporen van stijl- en regelwerk met houten plankenbeschieting. Overige gebouwen zonder noemenswaardigheden.

VANDEPUTTE F., Westvleteren (Annales de Société d'Emulation IX, 1847).

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kanton Poperinge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Huys, Martine

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Eikhoekstraat

Eikhoekstraat (Vleteren)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.