Hoeve met losstaande bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Blekkenbergstraat
Locatie Blekkenbergstraat 37, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losstaande bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen uit vierde kwart van de 19de eeuw, in plaats van een ouder gebouw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844). Door een oprit met de straat verbonden. Ten westen van het erf, L-vormig hoofdgebouw, met in het noordwestelijke gedeelte het woonhuis en in het haakse gedeelte de dwarsschuur en stallen. Ten noordoosten van het erf, bakstenen dienstgebouw. Mestvaalt in het midden van het erf. Hoofdgebouw in stijl- en regelwerk met lichtblauw gekalkte lemen vullingen op een hoge, en op sommige plaatsen verhoogde, bakstenen stoel; verhoogde begane grond met kelderluik. Woonhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder wolfsdak, met dakvenster, dat de duiventil bevat. Dubbel ankerbalkgebint. Drie beluikte vensters, gekoppeld aan een gebintstijl, twee zolderluiken, en een deur met bovenlicht. Noordwestelijke achtergevel met kleine, getraliede bolkozijnen, gekoppeld aan de gebintstijlen, een zolderluik en een deur. Bakstenen noordelijke zijgevel met twee getoogde vensters, en aanleunende, bakstenen schob onder lessenaarsdak Geëvolueerde binnenindeling met drie kamers, centrale gang en twee schouwen. Dienstgebouw, haaks aansluitend op het woonhuis, met ordonnantie: dwarsschuur-stal. Vijf traveeën onder wolfsdak. Een zolderluik, twee deuren en een (verlaagde?) schuurpoort. De achtergevel is gedeeltelijk versteend. Bakstenen zijgevel. Vrijstaand bakstenen dienstgebouw ten oosten van het erf, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Blekkenbergstraat

Blekkenbergstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.