Boerenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Bulsstraat
Locatie Bulsstraat 28, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Boerenwoning

Deze bescherming is geldig sinds 14-06-2002.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Boerenwoning: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-06-2002.

Beschrijving

Het woonhuis van de voormalige hoeve is gelegen in de Bulsstraat, aan de grens met Wimmertingen.

Historiek

De hoeve staat reeds opgetekend in de Buurtwegenatlas (1840-45) als een complex met losstaande bestanddelen, waarvan enkel het woonhuis bewaard bleef, en dateert vermoedelijk uit het einde van de 18de eeuw. Samen met de langgestrekte vakwerkhoeve Bulsstraat 116, behoort dit woonhuis bij een reeks vakwerkgebouwen in het kwartier Over 't Water, het meest oostelijke kwartier van het grondsgebied Alken. Het woonhuis werd in 2004-2005 gerestaureerd naar ontwerp van architect Marc Jamaer.

Beschrijving

Het woonhuis is de enige restant van de grotendeels verdwenen hoeve en is dwars op de straat ingeplant. Het gebouw telt vier traveeën in eikenhouten stijl en regelwerk, met leemvulling. Het geheel rust op een bakstenen stoel en wordt overdekt door een pannen zadeldak. Bij de demontage van het dak bleek dat de nokstijlen oorspronkelijk hoger waren en de dakhelling steiler. De oorspronkelijke dakhelling werd bij de restauratie hersteld. De gevel aan de erfzijde is opengewerkt met een woonhuisdeur, twee houten kruisramen en twee zolderluiken. Aan de achterzijde werden drie kleine vensters bijgemaakt door de vulling van enkele vakken te vervangen door glaspartijen. De rechterzijgevel (straatzijde) heeft twee kleine versteropeningen, de linkerzijgevel (achterzijde) is via een glazen volume verbonden met het nieuwe bakstenen woonhuis (2004-2005). Dit volume vervangt een oudere bakstenen vleugel om het gebouw volwaardig te kunnen herbestemmen als woning. De woning is traditioneel ingedeeld met een laterale gang links, verder een aantal opeenvolgende ruimten, verwarmd door een centrale schouw.

  • Beschermingsdossier DL002227, Woonhuis van de voor het overige verdwenen hoeve met losstaande bestanddelen en omgeving (J. Gyselinck, 2002, digitaal dossier).
  • GYSELINCK J. 2005: Bedreigd erfgoed: vakwerkbouw in Limburg, M&L Monumenten, Landschappen en Archeologie 24.3, 15-54.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 6.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Bulsstraat

Bulsstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.