Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Grootstraat
Locatie Grootstraat 114, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Semi-gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeves: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans semi-gesloten hoeve, op de plaats van een hoeve met losstaande bestanddelen, zie Atlas van de Buurtwegen (1844). De nog resterende vakwerkgedeelten dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw: woonhuis met inrijpoort aan straatzijde; alle dienstgebouwen zijn versteend; zadeldaken (Vlaamse pannen). Ten zuiden, buiten het erf, groot bakhuis in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en bakstenen bakoven tegen de achtergevel; zadeldaken (Vlaamse pannen). Waarschijnlijk hergebruikte 19de-eeuwse (eerste helft) timmer.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grootstraat

Grootstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.