Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Grootstraat
Locatie Grootstraat 133, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 14-06-2001.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 14-06-2001.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het hoevecomplex is gesitueerd in de Grootstraat, die rond 1900 bijna uitsluitend bebouwd was vakwerkgebouwen. Het gaat om een gesloten complex, dat vóór 1845 (Atlas der Buurtwegen) bestond uit één enkele vleugel: een woonhuis.

De gebouwen van het huidige hoevecomplex zijn geschikt rondom een rechthoekig erf. Het oudste gedeelte omvat het woonhuis, gesitueerd ten noordoosten van het erf. Het dateert uit het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw. Het woonhuis telt vijf traveeën met zes verticale stijlen en horizontale regels gevuld met vitswerk en leem, opgebouwd op een bakstenen plint. In 1930 werd het gebouw werd aan de linkerzijde uitge¬breid met een stal van twee vakwerktraveeën, met windschoren in de tweede en zesde travee. Het betreft een typi¬sche ankerbalkgebintconstructie. Het woonhuis is opgedeeld in een aantal vertrekken. In de achtergevel zijn een aantal kleine vensteropeningen aangebracht, waarvan sommige voorzien zijn van diefijzers. Het opkamervenster is getralied.

De overige vleugels dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw tot circa 1900. Aan de straatzijde is een tweebeukige dwarsschuur met inrijpoort onder een mank zadeldak gesitueerd. De schuur telt vijf traveeën met schoren in de eerste en de laatste travee. De schuurpoort is gekoppeld aan de inrijpoort.

Tussen de noordelijke en de zuidelijke schuurvleugel waren ten oosten en ten westen van het erf, stallingen en het bakhuis gesitueerd. Deze stallen en het bakhuis ten westen van het erf zijn gedeeltelijk versteend. De stallen werden deels afgebroken. De vullingen zijn momenteel wit gekalkt, doch hieronder zijn sporen aanwezig van een okergele kalklaag.

  • Atlas der Buurtwegen, opgesteld tussen 1840-1845, schaal 1:2.500.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 9.

Bron: Beschermingsdossier DL002167, 19de-eeuws hoevecomplex (digitaal dossier)

Datum tekst: 2001

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Grootstraat

Grootstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.