Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Heiligenbornstraat
Locatie Heiligenbornstraat 47, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

De vakwerkhoeve in de Heiligenbornstraat bestaat uit een langgestrekt hoofdvolume, dat omstreeks 1872 dwars op de straat werd opgetrokken op voorheen onbebouwd terrein, en een korter nevenvolume aan straatzijde, omstreeks 1913 opgetrokken, dwars op het hoofdvolume. De hoeve is gelegen in het oude kwartier Hemelsveld.

De hoeve bleef bewaard als L-vormig ensemble. De hoofdvleugel met tien traveeën onder een vernieuwd zadeldak met Vlaamse pannen staat dwars op de straat, de korte dwarsvleugel aan straatzijde bestaat uit twee aaneengesloten volumes van verschillende hoogte, elk onder een eigen zadeldak met Vlaamse en mechanische pannen. Het hoofdvolume is een typische langgestrekte hoeve met woonhuis, stal en schuur, het nevenvolume omvat mogelijk een vroeger bakhuis. De hoevevleugels boorden een erf af, met een waterput tegenover het woonhuis en een mestvaalt tegenover de stal.

Het complex is opgetrokken in stijl- en regelwerk, grotendeels met witgekalkte lemen vullingen (zoniet opgevuld met baksteenmetselwerk), rustend op een bakstenen stoel, die vrij hoog is aan straatzijde. Het hoofdvolume is vrij gesloten aan de straat- en achterzijde, met slechts een aantal kleine kozijntjes. De erfzijdegevel omvat van rechts naar links drie vensters, een woonhuisdeur, een staldeur, een schuurpoort, een staldeur en een latrinedeur. Het woonhuis schijnt een typische indeling te hebben, met een centrale schoorsteenwand. Het nevenvolume omvat aan erfzijde drie deurtjes.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1872/38, 1913/55.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 12.

Bron: Beschermingsdossier DL002246, Vakwerk in Hemelsveld (digitaal dossier)

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.