Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hemelsveldstraat
Locatie Hemelsveldstraat 72, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Semi-gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de tweede helft van de 19de eeuw ontstaan uit een hoeve met losstaande bestanddelen, zoals afgebeeld in de Atlas van de Buurtwegen (1844). De oude kern (eerste helft 19de eeuw) is de noordwestelijke vleugel, achteraan het erf. Gebouwen in stijl- en regelwerk met wit overkalkte, lemen vullingen op een bakstenen stoel; zadeldaken (Vlaamse pannen). Woonhuis in de noordwestelijke vleugel, achteraan het erf. Door het aanbouwen van een schuur haaks op de voorgevel van deze vleugel is de rest van de oorspronkelijke ordonnantie niet meer te achterhalen. Het woonhuis is voorzien van twee vensters, twee zoldervenstertjes, een woonhuisdeur en een lage kelderdeur. Pannen beschieting van de zuidwestelijke zijgevel. Vleugel aan straatzijde uit de tweede helft van de 19de eeuw, met centrale inrijpoort, paardenstal links ervan, en een stal en een varkensstal aan de andere zijde; alleen in laatstgenoemde stal is het stijl- en regelwerk behouden; de rest is versteend. Pannen beschieting van de zuidwestelijke zijgevel. De zuidwestelijke stal is recent versteende. 19de-eeuwse dwarsschuur haaks op de oude noordwestelijke vleugel. Het ten dele versteende bakhuis bevindt zich aan straatzijde, buiten het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hemelsveldstraat

Hemelsveldstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.