Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hendrikstraat
Locatie Hendrikstraat 93, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gesloten hoeve, ontstaan uit een U-vormige hoeve met open zijde van het erf naar het zuidoosten, zie Atlas van de Buurtwegen (1844); ze kreeg in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw haar gesloten vorm door toevoeging van de stalvleugel en de vleugel met inrijpoort aan straatzijde. Gebouwen in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf. Het oudste gedeelte is de noordwestelijke woonhuisvleugel uit de eerste helft van de 19de eeuw. Vier traveeën en anderhalve bouwlaag. Recente, verhoogde bakstenen stoel. Gewijzigde ordonnantie; aangepaste vensters en twee zolderluiken. Pannen beschieting van de noordoostelijke zijgeveltop; beluikt en getralied bolkozijn. Inrijpoort geflankeerd door een stal en een kamer in de noordoostelijke vleugel aan straatzijde; de kamer is in voor- en achtergevel voorzien van een getralied bolkozijn; houten kapelletje boven het kozijn van straatzijde. Recent woonhuis in plaats van de voormalige stalvleugel aan de zuidoostijde van het erf. Dwarsschuur achteraan het erf, met doorgang naar de velden naast de schuurpoort.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.