Hoeve Rodenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hendrikstraat
Locatie Hendrikstraat 129, Alken (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

Beschrijving

L-vormige hoeve, naar verluidt zogenaamd "Rodenhof" op een hoekpand met omhaagde voortuin en ommuurd erf en boomgaard. Het woonhuis uit midden 19de eeuw schijnt iets ouder dan de dienstgebouwen, die dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen, gedeeltelijk witgekalkt, op een gecementeerde plint. Woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de Hendriksstraat); windvaan in de vorm van een ruiter. Licht getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, oorspronkelijk allemaal beluikt, thans alleen nog op de benedenverdieping. Deuren in een gelijkaardige omlijsting. Dienstgebouwen in de op het woonhuis aansluitende, L-vormige vleugel. Deze omvat een aanleunende stal en dwarsschuur van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van getoogde muuropeningen en een dito schuurpoort; gelijkaardige muuropeningen, doch rondboogvormige schuurpoort in de achtergevel. Aanpalend haaks gebouw van twee bouwlagen, onder wolfsdak (Vlaamse pannen) fungerend als een soort van pakhuis; talrijke rondboogvensters op arduinen lekdrempels met consoles en een korfboogpoort in de zijgevel aan straatzijde.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

is gerelateerd aan Tuin van hoeve Rodenhof

Hendrikstraat 129 (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.