Hoeve in L-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Klameerstraat
Locatie Klameerstraat 20, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve in L-vorm

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve in L-vorm: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De L-vormige vakwerkhoeve is gelegen in de Klameerstraat. De hoeve werd rond 1913 opgetrokken en in 1960 uitgebreid met een dwarsvleugel.

Historiek

De vakwerkhoeve werd blijkens de kadastrale mutatieschetsen opgetrokken omstreeks 1913, als monovolume, parallel met de straat, maar een eind hiervan verwijderd. In 1960 evolueerde het complex tot de L-vormige toestand, door toevoeging van een dwarse achtervleugel. Deze vleugel was op het moment van bescherming gedeeltelijk gesloopt.

Beschrijving

Het huidige complex omvat een woonhuis van zes traveeën en een bouwlaag onder golfplaten zadel¬dak, opgetrokken in stijl- en regelwerk met wit gekalkte lemen vullingen op een gepikte plint. De voorgevel heeft een rechthoekige deur en drie beluikte bolkozijnen. De achtergevel is opengewerkt met een rechthoekige deur links en rechts, met daartussen twee kleine vensters, waarvan het rechtse een opkamer markeert. De linkerzijgevel heeft een hoge stenen basis, waarboven het parement met leien is beschoten. Links achter het woonhuis sloot een haaks, bakstenen dienstvleugeltje aan, opgetrokken in baksteen onder een zadeldak met Vlaamse pannen en aan erfzijde naar analogie met het vakwerkhuis wit geschilderd boven een gepikte plint.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1913/43, 1960/90.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 19.

Bron: Beschermingsdossier DL002235, Vakwerk in Alken-Dorp (digitaal dossier)

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.