Hoeve Diepers

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Klinkstraat
Locatie Klinkstraat 56, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Diepers

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve "Diepers", thans U-vormig, in de Atlas van de Buurtwegen (1844), met de benaming Diepers Ferme, evenals op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een gesloten geheel; de zuidelijke vleugel en een gedeelte van de oostelijke vleugel zijn verdwenen. Gebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw en later, rondom een rechthoekig erf; stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Inrijpoort in de stalvleugel onder zadeldak aan straatzijde; versteende erfzijdegevel. Woonhuis in de westelijke vleugel, vier traveeën onder zadeldak; hoge bakstenen stoel. Gewijzigde vensters, een zoldervenster en een woonhuisdeur. Twee kleine vensters, waarvan één een bolkozijn in de achtergevel; twee vensters in de zuidelijke zijgevel, die voorzien is van een pannen beschieting. Recent aanbouwsel tegen de noordelijke zijgevel. Dwarsschuur en stal onder zadeldak (Vlaamse pannen) in de oostelijke vleugel; lemen vullingen grotendeels door asbestplaten vervangen; een poort, drie staldeuren en twee zolderluiken met houten tralies. Ten noorden, haaks op de noordelijke zijgevel van deze vleugel, een tweede dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); mogelijk hergebruikte timmer met lemen en bakstenen vullingen; sterk vervallen schob tegen de achtergevel; recent aanbouwsel tegen de westelijke zijgevel, die voorzien is van een planken beschieting; pannen beschieting van de oostelijke zijgevel. Haaks op de oostelijke vleugel, aan straatzijde, een aangebouwd bakstenen gedeelte onder zadeldak (Vlaamse pannen), sterk vervallen en ingekort aan de oostelijke zijde.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.