erfgoedobject

Vakwerkhoeve

bouwkundig element
ID
31672
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31672

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Vakwerkhoeve
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Het hoevecomplex is gesitueerd in de Knipscheerstraat en wordt reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1777). Het huidige complex omvat een woonhuis, schuur en stallingen.

Historiek

Het vakwerkcomplex Knipscheerstraat 92 wordt op de Ferrariskaart (1771-1777) weergegeven als een U-vormig geheel op een hoekperceel, in de onmiddellijke nabijheid van de Knipscheerkapel. Het primitief kadaster (1840) registreert een belangrijke gesloten hoeve met een ruim hinterland, aan de zijde van de Knipscheerkapel afgeboord door een noordwaarts veldpad naar Alken-dorp. De ogenschijnlijk belangrijke hoeve werd opgesplitst in 1882: de voorste en achterste vleugel verdwenen, de linker- en rechtervleugel werden twee autonome gebouwen. Uiteindelijk verdween het rechtergebouw, het linkergebouw kreeg in 1904 min of meer zijn huidige vorm.

Beschrijving

De huidige hoeve is een complex met gebouwen in U-vormige schikking rond een rechthoekig erf. De linkervleugel, vermoedelijk het enige restant van de door de Ferraris geregistreerde hoeve, omvat het woonhuis. De achter- en rechtervleugel fungeren respectievelijk als dwarsschuur en stallingen. Tussen het woonhuis en de schuur is een poortje voorzien, tussen een tegen de schuur aangebouwde latrine en de stallingen ligt een mestvaalt, aan veldzijde door een muurtje afgebakend. Het erf is aan straatzijde met een houten poort afgebakend.

Het woonhuis telt zes traveeën, waarvan de drie rechtse hoger dan de linkse: hier bevindt zich de onderkelderde opkamer met een dubbel ankerbalkgebint. Het geheel is uitgevoerd in stijl- en regelwerk met wit gekalkte lemen vullingen, alles onder zadeldaken met Vlaamse pannen. De gevel omvat een woonhuisdeur in een houten kozijn, twee originele, beluikte houten bolkozijnen en een zoldervenster.

De schuur is een gerenoveerd baksteenvolume onder zadeldak met mechanische pannen. De erfzijdegevel omvat een rechthoekige schuurpoort, rechts geflankeerd door een rechthoekig deurtje, beide onder gecementeerde latei. Aan de veldzijde rechts vertoont het volume een duidelijke bouwnaad boven de gecementeerde latei van een venster aldaar.

De stallingen omvatten een lager deel aan straatzijde van drie traveeën breed, opgetrokken in baksteen onder een zadeldak met Vlaamse pannen en voorzien van drie staldeurtjes onder gecementeerde lateien. Aan de veldzijde heeft het volume twee kleine venstertjes. Links naast het lagere staldeel is een hoger staldeel te situeren, opgetrokken in snelbouwstenen onder een zadeldak met mechanische pannen. Naast twee staldeuren onder een gezamenlijk houten latei is de gevel voorzien van een laadvenster, eveneens onder houten latei.

 • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1882/29, 1904/116.
 • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 21-22.

Bron     : Beschermingsdossier DL002235, Vakwerk in Alken-Dorp (digitaal dossier)
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vakwerkhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31672 (Geraadpleegd op )