erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
31678
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31678

Juridische gevolgen

Beschrijving

De langgestrekte hoeve is de enige overgebleven vakwerkbouw in de Leemkuilstraat en dateert van 1908. Een jaar later werd het erf begrensd door een bakhuis.

Historiek

De hoeve werd blijkens de kadastrale mutatieschetsen omstreeks 1908 opgetrokken op een voorheen onbebouwd terrein. Het hoofdvolume van het complex evolueerde sindsdien amper; aan de achterzijde van het erf werd omstreeks 1909 wel nog een vrijstaand bakhuis toegevoegd. Latere mutaties betreffen de progressieve verkaveling van de omgeving.

Beschrijving

Op het moment van bescherming bestond het complex uit een gebouw dwars op de straat, met een voorerf dat aan de achterzijde door een bakhuis afgebakend werd.

Het hoofdvolume is opgetrokken in vakwerk, zeven traveeën breed en anderhalve bouwlaag hoog onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Het gebouw behield grotendeels zijn structuur in stijl- en regelwerk. De kopgevel is gedeeltelijk versteend, de eerste traveeën van de langsgevels hebben een hoge bakstenen stoel (halve bouwlaag). Op het moment van bescherming was het vakwerk met lemen vullingen gevuld; het geheel was wit gekalkt. Voor 2009 werd het gebouw gerenoveerd en werden de lemen vullingen vervangen door betonblokken.

Centraal in de voorgevel waren twee deurtjes te situeren, gekoppeld aan een stijl. Het linkerdeurtje fungeerde als ingang van het woonhuis, het rechterdeurtje vormde de ingang tot de voormalige stal. Deze laatste werd vervangen door een glasraam. De uiterst rechtse travee omvat een schuurpoort. Het woonhuis, met een bakstenen stoel, omvat twee vensters links van de deur. Alle raamkozijnen zijn aan een stijl gekoppeld. In de achtergevel wordt uiterst rechts een onderkelderde opkamer gemarkeerd door een keldergat met een venster erboven. Links hiervan geeft een bakstenen stoel de woonhuisbreedte aan.

De achterste kopgevel ging op het moment van bescherming schuil achter een aangebouwde stal in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen onder een lessenaarsdak met Vlaamse pannen. Het bakhuis dat het voorerf begrensde, werd afgedekt door een zadeldak met Vlaamse pannen. Beide zijn sindsdien verdwenen.

  • Beschermingsdossier DL002385, Langgestrekte vakwerkhoeve, erf en bakhuis (J. Gyselinck, 2004, digitaal dossier).
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 23.

Bron     : -
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31678 (Geraadpleegd op 25-06-2021)