erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31681
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31681

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Semi-gesloten hoeve
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De vakwerkhoeve is gelegen in de Lindestraat. Het betreft een semi-gesloten hoeve die rond 1845 werd gebouwd. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw werd het complex verder aangepast en uitgebreid met onder meer een bakhuis. De hoeve hoort bij een reeks vakwerkgebouwen in het oude kwartier Ter Linden, een kwartier in het noordwesten van het grondgebied Alken.

Historiek

Het vakwerkcomplex in de Lindestraat werd omstreeks 1845 opgetrokken op een terrein dat ten zuiden werd afgebakend door de Dovegaardsteeg, ten westen door een veldpad. Het complex werd gevormd door drie vleugels, in U-vormige constellatie omheen een erf, open naar het zuiden. Omstreeks 1856 werd een bakhuis toegevoegd in het verlengde van de straatvleugel, op de hoek van de Lindestraat met de steeg.

Beschrijving

De huidige hoeve bestaat uit gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf: de straatvleugel met inrijpoort, met links aansluitende stal en bakhuis, de linkervleugel met wagenhuis, de achtervleugel met dwarsschuur en stal, en de rechtervleugel met woonhuis. De gebouwen bleven grotendeels bewaard in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, rustend op verhoogde bakstenen stoelen, het geheel onder pannen zadeldaken. Het complex omvat nog authentieke elementen zoals een mestvaalt op het erf voor het woonhuis en een waterput tussen wagenhuis en schuur. De omhaagde boomgaard achter de schuur is sinds het moment van bescherming verdwenen. Ook aan de straatzijde is een afsluitende haag voorzien. De moestuin die volgens de inventaris op het terrein aan de overzijde van de landweg ten westen van het complex lag, is sinds het moment van inventarisatie verdwenen: op betreffend perceel werd een woonhuis opgetrokken.

De inrijpoort en stallingen zijn integraal in vakwerk bewaard en tellen vijf traveeën onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De straatgevel wordt gedomineerd door een tot de dakrand reikende inrijpoort onder een houten latei met onduidelijke inscriptie, die geflankeerd wordt door twee kleine vensters. De doorgang aan erfzijde is open en wordt geflankeerd door twee deuren. De bakstenen stoel is hier tot aan de deurlateien verhoogd. De zijgevels zijn grotendeels met kunstleien beschoten. De rechterzijgevel is vrij, tegen de linkerzijgevel leunt een bakhuis aan, dat gedeeltelijk is versteend en afgedekt wordt door een zadeldak met Vlaamse pannen. Het bakhuis is uitgerust met een bakstenen bakoven.

Van het woonhuis bleven vijf traveeën in vakwerk bewaard, het linkerdeel is geheel uit baksteen opgetrokken. Gans het volume is afgedekt door een zadeldak met zwarte mechanische pannen. De erfzijdegevel omvat een rechthoekige deur en twee bolkozijnen, elk gekoppeld aan een gebintstijl; de rechtse zijgevel is afgewerkt met een kunstleien beschieting. De achtergevel (west) omvat drie beluikte kozijnen. De stenen uitbreiding omvat een deur en enkele kleine venstertjes.

Dwarsschuur en stal zijn grotendeels in vakwerk bewaard, onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Enkel de onderbouw is versteend, alsook een aanbouwsel onder doorlopend dakschild tegen de linkse erfzijdetravee. De erfgevel omvat een schuurpoort en twee staldeuren, het versteende aanbouwsel omvat een halfdeur.

Het wagenhuis heeft een open erfzijde en een bakstenen rechtse zijgevel met kunstleien beschieting.

 • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1845/3 en 1856/6.
 • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 23-24.

Bron     : Beschermingsdossier DL002247, Vakwerk in Ter Linden (digitaal dossier)
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31681 (Geraadpleegd op )