U-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat 164, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Thans U-vormige hoeve, ontstaan uit een langgestrekte hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844). Van deze oude kern rest alleen het woonhuis. In de tweede helft van de 19de eeuw evolutie naar semi-gesloten; de noordoostelijke vleugel met dwarsschuur met stal en aangebouwde stal onder lessenaarsdak, werd in 1981 afgebroken en vervangen door een nieuw woonhuis. Ten noordwesten van het erf, woonhuis van vijf traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met witgekalkte, lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel. Drie vensters en een deur met bovenlicht. In de achtergevel, vier vensters, waarvan één beluikt, een woonhuisdeur met bovenlicht en een staldeur. Bakstenen linkerzijgevel met pannen beschieting. Van de noordoostelijke vleugel resten twee haaks op het woonhuis aansluitende traveeën, die een stal en voetgangersdoorgang bevatten onder wolfsdak (Vlaamse pannen); lage bakstenen stoel. In de westelijke hoek van het erf, bakstenen varkensstal onder mank zadeldakje (Vlaamse pannen). In de zuidelijke hoek, L-vormige, bakstenen stal, thans gedeeltelijk omgebouwd tot garage.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.