Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Lindestraat
Locatie Lindestraat 195, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 22-06-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

L-vormige hoeve met datering 1910 op de latei der woonhuisdeur. Ommuurd erf, afgesloten met een ijzeren hek. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gecementeerde stoel. Ten noorden, woonhuis van zeven traveeën onder wolfsdak (noorden loodrecht op de straat); versteende vullingen onder de vensters. Muuropeningen van links naar rechts: twee gekoppelde deuren, de rechter met datering M/1910; erboven een zolderluik; op gelijke hoogte een duiventil; twee beluikte bolkozijnen, gekoppeld aan een gebintstijl. Kleine vensters in de achtergevel. Ten westen, dwarsschuur onder zadeldak met recente aanbouwsels onder golfplaten tegen de voorgevel.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.