Semi-gesloten vakwerkhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Meerdegatstraat
Locatie Meerdegatstraat 116, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten vakwerkhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Semi-gesloten vakwerkhoeve

Deze bescherming is geldig sinds 29-12-2004.

Beschrijving

Gesloten hoeve met woonhuis als overblijfsel van een U-vormige hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844); de inplanting is mogelijk nog ouder. Dienstgebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gebouwen rondom een rechthoekig erf, aan straatzijde afgesloten met een ijzeren hek. Tweebeukig woonhuis ten noordwesten van het erf, zes traveeën onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Bepleisterd en lichtblauwgeschilderd stijl- en regelwerk met lemen vullingen. Verhoogde bakstenen stoel. Drie recente vensters, twee zolderluiken en een woonhuisdeur. Versteend aanbouwsel tegen de voorgevel. Kleinere vensters en een deur in de achtergevel. Kunstleien beschieting van de zuidwestelijke zijgevel aan straatzijde. Stal tegenover het woonhuis, met versteende erfzijdegevel, behouden vakwerk in de achtergevel. Dwarsschuur ten noordoosten, achteraan het erf. Erfzijdegevel van vakwerk met schuurpoort, versteende achtergevel met schob onder lessenaarsdak. Aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de noordwestelijke zijgevel, met pannen beschieting van de geveltop. Voetgangersdoorgang tussen de schuur en het woonhuis, en tussen de schuur en de stal. Achter het woonhuis, de omhaagde moestuin; hier bevindt zich het bakhuis, een vrij lang gebouw van vier traveeën onder zadeldak; vakwerk met bakstenen vullingen; bakstenen bakoven onder zadeldak (Vlaamse pannen).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meerdegatstraat

Meerdegatstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.