erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
31702
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31702
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voorheen gesloten hoeve, waarvan de oostelijke vleugel afgebroken werd. Reeds op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) afgebeeld als een gesloten geheel. Hiervan rest alleen het woonhuis uit de 18de eeuw; schuur uit de tweede helft van de19de eeuw, evenals de resterende stalvleugel en poortvleugel; laatstgenoemde gedeelten werden eind 19de - begin 20ste eeuw versteend. Gebouwen rondom een rechthoekig, gekasseid erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidvleugel. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. Ten westen van het erf, vrij hoog woonhuis met aanleunende, iets lagere stal, samen acht traveeën, beide onder steil zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), het woonhuis gedeeltelijk onder mank dank, met vergroting naar achteren toe. Aansluitende, lagere varkensstal uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gecementeerde bakstenen stoel. Opkamer in de noordhoek; deze travee is versteend, evenals de zijgevel aan straatzijde, die van een kunstleien beschieting is voorzien. Het woonhuis heeft twee zolderluiken en twee beluikte bolkozijnen, elk gekoppeld aan een gebintstijl; woonhuisdeur in het iets lagere gedeelte; de muuropeningen van dit stalgedeelte werden aangepast, op een zolderluik na. De achtergevel is voorzien van twee getraliede kozijnen, de overige muuropeningen schijnen aanpassingen. Varkensstal onder mank zadeldak (Vlaamse pannen); aangepaste muuropeningen. Ten zuiden, inrijpoort geflankeerd door stallen (eind 19de - begin 20ste eeuw) in een witgekalkt bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige inrijpoort, twee getoogde staldeuren en kleine vensters. Ten noorden, achteraan het erf, dwarsschuur uit de tweede helft van de 19de eeuw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gecementeerde bakstenen stoel. Schuurpoort geflankeerd door deurtjes, en een deur. Ten noordwesten, buiten het erf, bakhuis van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen) met bakstenen bakoven onder pannen zadeldakje. Pannen beschieting van de zuidgevel. Waterput achter het woonhuis.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31702 (Geraadpleegd op )