Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Ridderstraat
Locatie Ridderstraat 7, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Dorpswoning

Deze bescherming is geldig sinds 02-02-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De dorpswoning in vakwerkbouw is gelegen op een hoekperceel van de Ridderstraat met het Lambrechtsplein en dateert uit de late 19de eeuw. Het is één van de enige overgebleven vakwerkconstructies in het centrum van Alken.

Het vakwerkpand Ridderstraat 7 is een alleenstaand enkelhuis, dat kadastraal voor het eerst wordt opgetekend in 1887. Het bouwterrein lag voordien braak. Het gebouw, waaraan (alleszins kadastraal) sinds 1887 verder geen wijzigingen zijn gesignaleerd, is ingeplant op een straathoek en beschikt over een voortuintje. Het pand telt vijf traveeën en een bouwlaag, opgetrokken in stijl- en regelwerk met wit gekalkte lemen vullingen op een verhoogde en gepikte bakstenen stoel en onder een zadeldak met Vlaamse pannen en een schild aan de linkerzijde. De voorgevel heeft een deur met bovenlicht en twee beluikte vensters; de achtergevel gaat gedeeltelijk schuil achter een haaks aanbouwsel, maar niettemin bleef een bolkozijn bewaard. Intern vertoont de woning een klassieke indeling met gang aan linkerzijde, aaneensluitende vertrekken met gemeenschappelijke schouw rechts. Een stookplaats werd later toegevoegd.

Achter de woning ligt een kleine moestuin.

  • Kadasterarchief Limburg, mutatieschetsen Alken, 1887/12.
  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van MUYLDERMANS E. & ROMBOUTS J. 1999: Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 14n 4. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren. Kanton Borgloon, Turnhout, 32.

Bron: Beschermingsdossier DL002235, Vakwerk in Alken-Dorp (digitaal dossier)

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Ridderstraat

Ridderstraat (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.