Hoeve met losstaande bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Schoenbeekstraat
Locatie Schoenbeekstraat 21, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losstaande bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Kleine hoeve met losse schikking, ontstaan uit een hoeve met twee bestanddelen, zoals aangegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1844), en door verbinding met recente elementen uitgegroeid tot U-vormige aanleg. De oorspronkelijke functies van de dienstgebouwen zijn gewijzigd. Klein woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met kern uit de eerste helft van de 19de eeuw. Stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen. Een klein venster en twee deuren, waaronder waarschijnlijk de voormalige staldeur, aan erfzijde; twee vensters aan straatzijde. Kunstleien beschieting van de westelijke zijgevel. Een voormalige stal uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten oosten van het erf, thans eveneens met woonfunctie; sterk gewijzigde ordonnantie; resten van het stijl- en regelwerk. Dit geldt ook voor de voormalige schuur, ten noorden. Een sterk gerestaureerd en aangepast woonhuis ten westen, buiten het erf, heeft mogelijk een oudere, 19de-eeuwse (eerste helft) kern.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alken

Alken (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.