erfgoedobject

Langgestrekte hoeve

bouwkundig element
ID
31721
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31721

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

  • is aangeduid als beschermd monument Langgestrekte hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

Beschrijving

Langgestrekte hoeve uit het laatste kwart van de 18de eeuw - eerste helft 19de eeuw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844), in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid met achterliggende dienstgebouwen en een losstaand dienstgebouw aan straatzijde. Wat achter- en hogergelegen tegenover de steenweg. Gebouwen in stijl- en regelwerk met lemen vullingen.

De oorspronkelijke, langgestrekte hoeve heeft als ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur. Gebouw van negen traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met aangebouwde, lagere travee onder zadeldak tegen de noordoostelijke zijgevel. Bakstenen stoel. De woonhuisordonnantie en -indeling werd gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw; woonhuisdeur en rechtervenster dateren uit laatstgenoemde periode; het beluikte bolkozijn in de linkertravee is oorspronkelijk. Versteende zijgevels, links met kunstleien beschieting, rechts met beschieting van kunststolfplaten. De achtergevel gaat grotendeels schuil achter recente bakstenen aanbouwsels.

Ten zuidwesten, haaks aansluitend dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Twee deuren en een paar kleine vensters. Bakstenen aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen de rechterzijgevel. Ten noordwesten, varkensstal onder zadeldak (Vlaamse pannen). Grotendeels versteend door verhoging van de bakstenen stoel. Halfdeuren, waarvan vier paarsgewijs gekoppeld. Ten zuidoosten, aan de straat en buiten het erf, voormalige stal van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen stoel. Aangebouwde bergruimte van hout onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel; de rechterzijgevel is recent opengewerkt. Waterput vóór het woonhuis, buiten het erf.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Langgestrekte hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/31721 (Geraadpleegd op 25-06-2021)