Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Steenweg
Locatie Steenweg 334, Alken (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Alken (adrescontroles: 03-12-2007 - 03-12-2007).
  • Inventarisatie Alken (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Langgestrekte hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

Langgestrekte hoeve uit het laatste kwart van de 18de eeuw - eerste helft 19de eeuw, zie Atlas van de Buurtwegen (1844), in de tweede helft van de 19de eeuw uitgebreid met achterliggende dienstgebouwen en een losstaand dienstgebouw aan straatzijde. Wat achter- en hogergelegen tegenover de steenweg. Gebouwen in stijl- en regelwerk met lemen vullingen.

De oorspronkelijke, langgestrekte hoeve heeft als ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur. Gebouw van negen traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), met aangebouwde, lagere travee onder zadeldak tegen de noordoostelijke zijgevel. Bakstenen stoel. De woonhuisordonnantie en -indeling werd gewijzigd in de tweede helft van de 19de eeuw; woonhuisdeur en rechtervenster dateren uit laatstgenoemde periode; het beluikte bolkozijn in de linkertravee is oorspronkelijk. Versteende zijgevels, links met kunstleien beschieting, rechts met beschieting van kunststolfplaten. De achtergevel gaat grotendeels schuil achter recente bakstenen aanbouwsels.

Ten zuidwesten, haaks aansluitend dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Twee deuren en een paar kleine vensters. Bakstenen aanbouwsels onder lessenaarsdak tegen de rechterzijgevel. Ten noordwesten, varkensstal onder zadeldak (Vlaamse pannen). Grotendeels versteend door verhoging van de bakstenen stoel. Halfdeuren, waarvan vier paarsgewijs gekoppeld. Ten zuidoosten, aan de straat en buiten het erf, voormalige stal van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). Bakstenen stoel. Aangebouwde bergruimte van hout onder lessenaarsdak tegen de linkerzijgevel; de rechterzijgevel is recent opengewerkt. Waterput vóór het woonhuis, buiten het erf.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Steenweg

Steenweg (Alken)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.