Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Alfonsstraat
Locatie Alfonsstraat 60, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Bommershoven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Rode Hoeve, boswachterswoning, kapel en kruis: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Alleenstaand enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Verhoogde begane grond. Bakstenen lijstgevel met dropmotief onder de kroonlijst. Getoogde vensters in geprofileerde, helrode bakstenen omlijsting en met hardstenen lekdrempels. Getoogde deur in hardstenen omlijsting; dito trapje. Rechts, een recente aanbouw onder lessenaarsdak. Voortuintje, bereikbaar via gietijzeren hek met posten van alternerend bak- en hardsteen.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Alfonsstraat

Alfonsstraat (Borgloon)

maakt deel uit van Dorpskern Bommershoven

Alfonsstraat, Moerenstraat, Oude Kassei (Borgloon)

omvat Afsluitingshaag van bruine beuk

Alfonsstraat 60 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.