Boswachterswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Oude Kassei
Locatie Oude Kassei 46, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boswachterswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Boswachterswoning en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Bommershoven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De neotraditionele boswachterswoning, gelegen aan het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat en de Oude Kassei, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in opdracht van de familie Naveau de Marteau, eigenaars van het kasteel van Bommershoven.

Historiek

Tot het kasteeldomein van Bommershoven kan in ruime zin ook het terrein met weiland en boomgaarden ten oosten van de Alfonsstraat worden gerekend, rond een veldweg die uiteindelijk uitmondt in de Oude Kassei. In deze omgeving liet de familie Naveau de Marteau verschillende markeringspunten aanbrengen, als typisch 19de- en vroeg-20ste-eeuwse, half feodale uitvloeisels van de dorpsontwikkeling onder impuls van een imposant buitengoed. Ter hoogte van het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat, een 19de- tot 20ste-eeuwse ontwikkelingskern, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw een neotraditionele boswachterswoning opgetrokken.

Beschrijving

De boswachterswoning is een alleenstaand, L-vormig gebouw, gevormd door drie haaks op elkaar staande volumes met een deels verhoogde begane grond. Het geheel is opgetrokken in baksteen met mergelstenen banden en hoekblokken en afgedekt door zadeldaken en een wolfsdak. De gevels zijn voorzien van muurankers. De noord- (straatzijde) en westwaartse vleugels eindigen in trapgevels. Korfbogen, kruis- en kloosterkozijnen, alsook verschillende oculi dragen bij tot de neotraditionele stijl. De boswachterswoning is langs de straatzijde toegankelijk via een deur onder een afdakje en via een deur met een hardstenen omlijsting in een kleine oostelijke uitbouw. In het gebouw zijn verschillende gevelstenen verwerkt, met het jaartal 1904 in het westen, met het jaartal 1922 in het oosten, en met de wapens Naveau en de Marteau in het noorden.

  • Beschermingsdossier DL002294, Aspecten van Bommershoven (J. Gyselinck, 2003, digitaal dossier).
  • PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 108.

Bron: -

Auteurs: Gyselinck, Jozef & Schlusmans, Frieda

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bommershoven

Alfonsstraat, Moerenstraat, Oude Kassei (Borgloon)

maakt deel uit van Oude Kassei

Oude Kassei (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.