Neotraditionele kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Oude Kassei
Locatie Oude Kassei zonder nummer, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Neotraditionele kapel

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neotraditionele kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Bommershoven

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

De neotraditionele kapel, gelegen aan het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat en de Oude Kassei, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw opgetrokken in opdracht van de familie Naveau de Marteau, eigenaars van het kasteel van Bommershoven.

Historiek

Tot het kasteeldomein van Bommershoven kan in ruime zin ook het terrein met weiland en boomgaarden ten oosten van de Alfonsstraat worden gerekend, rond een veldweg die uiteindelijk uitmondt in de Oude Kassei. In deze omgeving liet de familie Naveau de Marteau verschillende markeringspunten aanbrengen, als typisch 19de- en vroeg-20ste-eeuwse, half feodale uitvloeisels van de dorpsontwikkeling onder impuls van een imposant buitengoed. Ter hoogte van het kruispunt van de Moerenstraat met de Bommershovenstraat, een 19de- tot 20ste-eeuwse ontwikkelingskern, werd in het eerste kwart van de 20ste eeuw een neotraditioneel kapelletje opgetrokken.

Beschrijving

De kapel is een rechthoekig gebouwtje van één travee, met driezijdige sluiting, opgetrokken in baksteen met mergelstenen banden op een silexplint en onder een zadeldak met een dakruiter waarop een smeedijzeren kruis. De voorgevel omvat een rondboogdeur in een geprofileerde, mergelstenen druiplijst op consoles. Boven de deur prijken drie hardstenen gevelstenen met centraal tweemaal het wapen Naveau en jaartal 1902, de cijfers links en rechts vormen samen 1924. Aan elke langse zijde is een rondboogvormig tweelicht voorzien. Het gebouw is vanop de straat bereikbaar via een gekasseid pad.

  • Beschermingsdossier DL002294, Aspecten van Bommershoven (J. Gyselinck, 2003, digitaal dossier).
  • PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 108-109.

Bron: -

Auteurs: Gyselinck, Jozef & Schlusmans, Frieda

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Bommershoven

Alfonsstraat, Moerenstraat, Oude Kassei (Borgloon)

maakt deel uit van Moerenstraat

Moerenstraat (Borgloon)

omvat Paardenkastanje als kapelboom

Oude Kassei 46 (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.