Stadshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hôtel des Bains
Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Borgloon
Straat Abeelplein
Locatie Abeelplein 4, Borgloon (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Borgloon (adrescontroles: 04-12-2007 - 04-12-2007).
  • Inventarisatie Borgloon (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Stadshoeve: voorgevel en bedaking
gelegen te Abeelplein 4 (Borgloon)

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gevelwand Abeelplein en Graethemstraat: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-03-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neoclassicistische herenhuis gelegen aan de kruising van het Abeelplein met de Graethemstraat, werd opgetrokken als stadshoeve en fungeerde vanaf het einde van de 19de eeuw als Hôtel des Bains.

Historiek

Ten tijde van het primitieve kadaster (1840) omvatte de stadsboerderij onder meer een T-vormige complex, waarvan de achterste vleugel voor de eeuwwisseling werd afgebroken. Aan het begin van de 20ste eeuw, in 1901, werden tegen de oostelijke perceelsgrens kleine aanbouwsels gekadastreerd die mogelijk gebruikt werden als baden. Rond diezelfde periode werd de voorgevel gecementeerd en voorzien van neoclassicistische ornamenten. De inscriptie Hôtel des Bains duidde vermoedelijk niet op een hotel, maar op een badgelegenheid. Het voorhuis werd waarschijnlijk grondig verbouwd. Een deel werd ingericht als feestzaal, versierd met beschilderde wanden en stucwerk. In het derde kwart van de 20ste eeuw was het complex opnieuw in gebruik als hoeve. Tussen 1976 en 1983 stond het leeg. De achterbouw werd in 1991 afgebroken.

Beschrijving

De voormalige stadshoeve was het einde van de 19de eeuw in gebruik als Hôtel des Bains. Het breedhuis telt zeven traveeën en oorspronkelijk twee, thans tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak met Vlaamse pannen. De gevelordonnantie dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw, de gecementeerde, neoclassicistische ornamenten werden aan het einde van de 19de eeuw aangebracht. Het gebouw omvat een oudere, 18de-eeuwse kern. De bakstenen, gecementeerde lijstgevel is voorzien van een gecementeerde plint en gecementeerde cordons. De rechthoekige vensters op de eerste en tweede bouwlaag en de deur in de rechtse travee zijn gevat in een vlakke kalkstenen omlijsting met gecementeerde, neoclassicistische ornamenten. De korfboogpoort is voorzien van een kalkstenen omlijsting met neuten, imposten en schampstenen. De kroonlijst was op het moment van bescherming reeds vernieuwd. De rechterzijgevel omvat een aandak met muurvlechtingen.

  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, beschermingsdossier (J. Gyselinck, 1995).
  • Archief Onroerend Erfgoed Limburg, DL000403, 23 monumenten en 5 stadsgezichten, bezwaarschrift (1993).
  • SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Provincie Limburg. Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 52.

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Abeelplein

Abeelplein (Borgloon)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.